Príspevky

Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Radosť a bolesť – dve cesty nahor

Japonsko – skúška tajných zbraní USA?

Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!

Zásadné vyjadrenie ku katastrofe v Japonsku

Vážne slová o poslednom súde

Primitivizmus materializmu ženie svet do záhuby!

O mužovi jediacom párky. Poučné!

O vnútornom stave ľudstva

Pozor! Nemravnosť na internete!

Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup

Dni veľkého účtovania!