Príspevky

Predurčenie k dobru

Životná potreba novodobého kresťanstva

Je extrémizmus obhajovanie mravnosti? Prípad Kotleba!

Kacírske myšlienky o imigrantoch?

Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU

Smrť Ježiša bola vraždou!

Je imigrácia odplata za ničenie iných národov?

Aj socializmus mal svoje dobré stránky

Vieme my, čo je to vlastne dobro?

Blud multikulturálnej spoločnosti!

Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!

Hanba súčasnej literatúry

Ľudstvo a cit