Príspevky

Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Nijaký zapadákov neexistuje!

Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!

Prečo je ľudská smrť krutá?

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!

Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!

Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!