Príspevky

Koronavírus! Svetlo útočí!

Nepremárnime čas na zamyslenie, darovaný koronavírusom!

Prečo vyššia Moc vyháňa kresťanov na Veľkú Noc z chrámov?

Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus!

Koronavírus ako nástroj vyššej Moci! Kam nás tlačí?

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!