Príspevky

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

Zbloudilé duše zemřelých v kláštere

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

Předpověď budoucnosti

O životnej nutnosti nadväzovania kontaktu s inteligenciou prírody

Tiché tóny z jiných světů

Neuveriteľné? Toto by mal vedieť o tornáde na Morave každý!

Co si musíme neodkladně uvědomit?

Neodôvodnená a škodlivá depresívnosť konšpiračných teórií

O nedostatku pravé pokory

Všetko bude nové! Kedy? Keď staré padne!

Neznámé vesmírné záření

Testovaním zlomené, posledné zbytky hrdosti nášho národa