Pozvánka na zaujímavé predvianočné stretnutie

Mnohí z Vás vo svojom živote pocítili, že práve v predvianočnom období prúdi k nám, ľuďom, zosilnený prúd neviditeľnej Sily Lásky, prameniacej z Prazdroja všetkého bytia. Vďaka tomu získavame vzácnu možnosť nájsť cestu k hlbokému duchovnému precitnutiu a tiež následnému presvetleniu celého nášho života, ktorého súčasťou sú i viac či menej rozvinuté medziľudské vzťahy.

Vzájomné stretnutie sa ľudí v predvianočnom období, ktorých spája rovnorodá a úprimná túžba po Pravde, môže účinky Lásky ešte väčšmi umocniť a priniesť každému zúčastnenému nenahraditeľnú duchovnú posilu a osvieženie.

V tomto duchu si dovoľujeme POZVAŤ Vás na predvianočné stretnutie ľudí dobrej vôle, ktorých spája túžba po pravdivom a čistom živote.

Stretnutie sa uskutoční na liptovskej farme Gejdák v adventnom období, dňa 11. decembra 2010.

PROGRAM STRETNUTIA

Začiatok stretnutia je určený na 09:00 hod. Po privítaní všetkých účastníkov stretnutia a úvodnom príhovore budeme spoločne stavať vianočný stromček a rozprávať o pravom zmysle Vianoc a vianočných tradíciách. Bude sa podávať kapustnica a budeme si môcť vyskúšať techniky vytvárania adventných vencov, pečenia a zdobenia perníkov a taktiež si budeme môcť vyskúšať výrobu tradičných vianočných trubičiek. Tento program bude obohatený aj krátkymi prednáškami, čítanými úvahami o duchovných témach, hodnotnou hudbou. Zmena tohto predbežného programu je vyhradená.

Samotný program bude aj napriek svojej pestrosti zostavený tak, aby si účastníci mohli vytvoriť dostatočný priestor na osobné rozhovory a prehĺbenie vzájomných vzťahov.

Súčasťou stretnutia môžu byť aj deti, ktorým vytvoríme priestor na zmysluplné trávenie času. Koniec stretnutia sa uskutoční približne o 20:00 hod. V prípade potreby si môže každý samostatne objednať aj ubytovanie na samotnej farme a zdržať sa až do nasledujúceho dňa.

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre záujemcov nezariaďujeme, ale môžete si ho zabezpečiť samostatne. Ponúkame Vám kontaktné údaje na farmu Gejdák, kde si môžete ubytovanie objednať: Penzión na farme Gejdák, ul. Cesta na Vlkolínec17, Ružomberok, tel: 044 4320297, 0903437394.

POPLATKY

Účastnícky poplatok za stretnutie pre dospelú osobu je 17 eur. Deti budú mať zľavu a zaplatíte za ne polovičnú čiastku z vyššie uvedenej sumy.

Poplatok uhrádzajte poštovou poukážkou na adresu: SOZ pre posilňovanie mravov a ľudskosti, P. O. Box 21, 058 01 Poprad.

NAHLÁSENIE

Podmienkou účasti na stretnutí je okrem úprimnej túžby po duchovnom posilnení aj včasné nahlásenie sa. Prosíme Vás, aby ste sa hlásili čo najskôr. V prípade nadmerného počtu záujemcov budeme vďaka tomu môcť zabezpečiť priestory väčších rozmerov. Prosíme, aby ste sa hlásili telefonicky na číslo: 0944 176 829 alebo e-mailom na adrese: redakcia@pre-ludskost.sk.

Každý účastník môže na stretnutie priniesť maličkosť, ktorú zavesí na stromček pre neznámeho účastníka stretnutia. Napokon môže byť každý obdarovaný.

Veľmi sa na Vás všetkých tešíme a želáme Vám hodnotné duchovné prežívanie. V prípade nevyjasnených otázok nás kontaktujte. Radi Vám odpovieme.

Dodatok: Pre ľudí, ktorí prídu do Ružomberka vlakom a nemajú na farmu Gejdák zabezpečený odvoz, ponúkame možnosť využiť cestu autom, ktoré bude pre tento účel pripravené. Toto auto ( deväť miestny Renault) bude na farmu Gejdák odchádzať z parkoviska, nachádzajúceho sa pri ružomberskej vlakovej stanici v deň konania stretnutia o 08:30 hod. Poplatok za cestu je 50 centov. V prípade potreby môžeme účastníkom pomôcť aj pri spiatočnej ceste z farmy Gejdák na ružomberskú vlakovú stanicu. Svoj odvoz si môžete nahlásiť vopred na tel. čísle: 0908 538 831

Komentáre