Príspevky

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

Spamätajme sa! Odpočítavanie už možno začalo!

Keď nám zomrie niekto veľmi blízky

Pozor! Duchovné zákonitosti platia aj v politike!

Nejdůležitější věc v životě je mít duchovní spojení

O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha

Všetkým! Všetkým! Všetkým! Bude podviazaný rozum! Pripravme sa!

Omyl pri Otčenáši! Nejde o modlitbu, ale o návod k činu!

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

Volání Světla zní Stvořením!

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj?