Príspevky

Katastrofa, zvaná vnitřní život jednotlivce!

Obraz
    Existují věci nesmírně důležité, jejichž dosah podceňujeme. Věci, kterým nepřikládáme velký význam, avšak ve skutečnosti právě ony zásadním způsobem ovlivňují celý náš život.     Nevědět o nich, nepřikládat jim význam a podceňovat je pak musí mít nevyhnutelně katastrofální dopad na celé naše bytí.     No a jednou z takovýchto věcí je také náš vlastní, osobní vnitřní život, zahrnující naše cítění a myšlení. Abychom byli schopni pochopit, o čem konkrétně je řeč, uveďme si názorný příklad:     Představme si člověka, který si koupil byt. Nový byt nejprve celý nanovo vymaluje a pak si do něj velmi uvážlivě a pečlivě vybírá každý kus nábytku, aby ho měl co nejútulnější a aby se v něm co nejlépe cítil.     Představme si ale jiného člověka, který si také pořídí byt, ale dále už jedná úplně jinak, než by bylo normální a správné. Jde totiž na smetiště, kde se probírá a postupně zaplňuje svůj byt starými, poškozenými, špinavými a zapáchajícími věcmi.     Určitě není třeba zdůrazňovat, který z

Nekalé pozadí plošného testování na Slovensku. Neuvěřitelné!

Obraz
   Je čas vážně uvažovat o občanské neposlušnosti, protože Slovensko se stává obětí člověka, jehož chování se začíná vymykat kontrole. Tento člověk uvěřil sám sobě, že chce národu dobře a považuje se za jeho zachránce. Tento člověk nabyl přesvědčení, že jedině on ví jak nejlépe zvládnout epidemii, a proto má právo používat i donucovací prostředky na to, aby dosáhl svého. V přesvědčení, že účel světí prostředky, šlape po důstojnosti vlastního národa způsobem, jaký nemá v celém civilizovaném světě obdoby. Takto se vůči vlastním lidem během epidemie nezachoval nikdo na světě. Prostředky, hodnými diktátora, se pan Matovič usiluje stát světovým lídrem boje proti pandemii, ale vedle toho nezapomíná ani na kapsy svých přátel, ani na své vlastní.    Tento článek vznikl proto, aby se konečně slovenský národ vzpamatoval a nenechal se už více ponižovat člověkem, zaslepeným vlastním velikášstvím a jeho suitou. Pojďme tedy k jednotlivým bodům a podívejme se nejdříve na celoplošné testování.    Cosi

Odstraňování duchovních nesmyslů

Obraz
    Jedním ze závažných omylů v duchovní oblasti je tvrzení, že mezi zákony univerza patří princip duality, na jehož základě není bez zla možné ani dobro a naopak.     Přesně stejně, jako není bez tmy možné ani světlo, nebo bez výdechu nádech. Ani jeden z těchto duálních prvků není proto možné odstranit a je nesprávné se o to vůbec pokoušet. Správně je vzít to na vědomí a naučit se s tím patřičně zacházet.     Tento názor je neuvěřitelně duchovně škodlivým, protože pravda je úplně jiná! Je to výplod temnoty, která se snaží o dosažení legitimity zla a jeho akceptování jako čehosi potřebného a užitečného. Podívejme se proto, jak to celé ve skutečnosti je.     Princip duality, ono známé jin a jang, tvoří vždy dva protichůdné prvky, které ve vzájemném spolupůsobení vytvářejí harmonii. Například mužský a ženský princip, výdech a nádech, aktivita a pasivita, světlo a tma, a tak dále.     To tedy znamená, že stejný poměr mužského a ženského principu vytváří harmonii. Stejný poměr světla a tmy

Slovanství! Je opravdu možný návrat ke kořenům?

Obraz
      Současní příznivci Slovanství vnímají křesťanství jako záměrnou indoktrinaci tehdejších Slovanů, s cílem odstavit je od vlastní, původní kultury a duchovnosti, a tím zabránit jejich rozvoji a rozkvětu.     Příznivci Slovanství tvrdí, že už dávno před příchodem křesťanství na naše území jsme měli svou vlastní, vysoce rozvinutou duchovnost a kulturu, které dokonale vyhovovaly slovanské duši a velmi pozitivně rozvíjely osobnost jednotlivce i celé společenství.     Současní příznivci Slovanství proto vnímají křesťanství jako záměrnou indoktrinaci tehdejších Slovanů, s cílem odstavit je od vlastní, původní kultury a duchovnosti, a tím zabránit jejich rozvoji a rozkvětu.     Závěr je jednoduchý: Pokud má slovanský svět rozkvést a plně se rozvinout, musí se zbavit své indoktrinace křesťanstvím a vrátit se k vlastním, původním kořenům. Čili ke své původní duchovnosti a kultuře. A tento názor je pak logicky pramenem velké antipatie a ostrého odporu vůči všemu křesťanskému.     Je ale něco

O příčině neschopnosti vnímat Stvořitele. Vhodné pro materialisty

Obraz
   V současnosti žije na naší planetě obrovské množství lidí, kteří nevěří v žádného Stvořitele. Nevěří v něho, protože si myslí že neexistuje. Protože jeho existenci se hmatatelně a fyzicky ještě nikomu nepodařilo prokázat. A nač potom věřit v něco, o čem se není vůbec možné přesvědčit, zda je to reálné?    Žel, i přes zdánlivě logický uzávěr tohoto typu lidí, je vše úplně jinak. Nemožnost přesvědčivého ověření si existence Stvořitele totiž není chybou Stvořitele, ale chybou lidí samotných. Je to pouze jejich vlastní neschopnost, na jejímž základě pak vyvozují mylné názory. Ze své vlastní neschopnosti vnímat Stvořitele tedy mylně vyvozují, že neexistuje. Kdyby však člověk opravdu chtěl, je schopen se o tom přesvědčit. Je schopen existenci Stvořitele vnímat a vyciťovat přímo hmatatelně. No a my si nyní ukažme, jak se k tomu dopracovat.    Stvořitel je zdroj záření a síly, vyzařující své Světlo do celého stvoření, čímž ho udržuje při životě. Proto je vše živé závislé od Stvořitele, zatí

Neuveriteľné! Doteraz nevieme, čím Otčenáš v skutočnosti je!

Obraz
      Ak sa na to spýtame ľudí, povedia že je to modlitba. Ale to je zásadný omyl! To nie je vôbec modlitba! To nie je čosi, čo má byť mechanicky odriekané v domnení, že práve skladbou týchto slov sa správne modlíme tak, ako nás naučil Pán.    Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa obsažnejším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.    Skladá sa z dvoch časti. V prvej nám je ukázané, ako máme pristupovať k Stvoriteľovi a v druhej, ako máme pristupovať k svojmu vlastnému životu. Čiže, čo si v ňom máme predovšetkým priať.    „Otčenáš, ktorý si na nebesiach!“ Tieto slová znamenajú, že človek uznáva otcovskú autoritu Boha. Voči nej totiž stojí a vždy bude stáť ako dieťa. A tak, ako je pre dieťa ranného veku bezvýhradnou autoritou autorita jeho rodičov, ktorých poslúcha, pretože mu chcú iba dobre, tak má byť pre nás všetkých bezvýhradnou autoritou náš Pán. Autoritou, pred ktorej Vôľou sa v hlbokej detskej dôvere skláňame.    „Posväť sa meno tvo

Strach ze symbolu kříže?

Obraz
  Symbol kříže sehrával odpradávna v životě lidí významnou úlohu. Jedněmi uznávaný, druhými zatracovaný... „Bojí se jako čert kříže.“ – říká naše známé pořekadlo. A tak strach přivedl lidi k myšlence, že symbol kříže, ba všechny křesťanské symboly, je třeba odstranit z veřejného života. Je však možno takový symbol ze společenského života lidí opravdu zcela odstranit? Kdo se ho bojí, a proč? Strach pramení vždy v nevědomosti, z neznámého, nepoznaného... Symbolika kříže má také jiný význam než ten, který prezentuje církevní dogma. Ve skutečnosti jde o dva rozdílné tvary kříže. Je kříž rovnoramenný, se stejně dlouhými rameny, a je kříž s prodlouženým svislým ramenem. Od základního tvaru kříže se odvíjejí rozdílné výklady, chápání a postoje k symbolu kříže. V křesťanských církvích a chrámech má přednostní místo a význam kříž s prodlouženým svislým ramenem, kterému dal vzniknout člověk jako nástroji potupné smrti – kříž utrpení. I když je rovnoramenný kříž součástí uměleckých děl, interiérů

Obludné manévry poskoků světových elit na Slovensku

Obraz
        Proč se v druhé vlně světové pandemie přistoupilo k celoplošnému testování obyvatelstva jedině na Slovensku? Proč toto testování prezentoval premiér Matovič jako jedinou záchranu od cesty do pekla? Proč se cestě do pekla nerozhodl zabránit prostřednictvím podobného testování nikdo jiný? Ani Češi, ani Poláci, ani Němci ani Rakušané? Je snad pan Matovič chytřejší než všichni ostatní? A proč do toho šel i přes nesouhlas slovenské lékařské komory? Proč se rozhodl nerespektovat hlasy odborníků a udělal si po svém? Je to snad génius, jakého nemají nikde jinde na světě?    A proč se jeho genialita projevila až bezprostředně po jeho návštěvě Angely Merkelové? Proč k ní šel? Šel k ní prezentovat tuto svou osobní iniciativu proto, aby si šplhl před těmi, kterým on i Merkelová slouží? Před těmi, kteří si představují svět a jeho uspořádání po svém, a mají dost peněz, moci i poskoků na to, aby své představy také reálně naplňovali?    Svět v současnosti čelí pandemii koronaviru a na jejím po

Co se bude dít? Co nás čeká?

Obraz
  Mnohé události otřásají zeměmi a národy. Mnohé události také ještě teprve přijdou, neboť po dlouhé zimě se ohlašuje jaro světů! Nové proudy sil rozlamují staré ledové příkrovy a jednotlivé kry jsou odplavovány navždy do minulosti. Úlek mnohých střídá se někde s euforií, jinde pak s údivem nad tím, co vše se děje. Avšak, žel, jako vždy je lidmi převážně pozorováno jen vnější dění. To, co je na první pohled skryto pozemským očím, je z velké části opět přehlíženo, nevnímáno. Přitom je to to nejdůležitější ze všeho. Správné vnímání skrytých souvislostí mnohých událostí mělo by vést k pochopení, že jakýkoliv děj na Zemi, pomáhající k osvobození lidí ze svírajících pout nehybnosti, na prvním místě nabádá k probuzení toho lepšího, a to jak v jednotlivcích, tak i v celém lidstvu. Bez tohoto posunu, jak již ukázaly kupříkladu události před více než dvěma desetiletími ve východní Evropě, či také před pěti desetiletími tamtéž, nebo dokonce před šedesáti pěti roky na celém světě, tehdejší osvobo

Pochopení Stvořitele je člověku nemožné!

Obraz
           Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.     Žel, všechny podobné názory jsou však ve skutečnosti pouze svědectvím toho, že téměř vůbec nic netušíme o nepochopitelném majestátu a nesmírné velebnosti jediného, Všemohoucího, protože jinak by nás v souvislosti s člověkem nemohlo ani napadnout použít pojem "božský".     K lepšímu pochopení nesmírného rozdílu mezi tvorem, jakým je člověk, a jeho Tvůrcem si uveďme příklad druhové rozdílnosti mezi člověkem a zvířetem.     Nejvnitřnějším jádrem člověka je duch, zatímco u zvířat je toto vnitřní jádro úplně jiného, a sice, bytostného druhu. To znamená, že mezi člověkem a zvířetem se rozprostírá velká a ničím nepřeklenutelná propast dvou zcela rozdílných druhů. Ani na nejvyšším vrcholu svého vývoje se tedy zvíře nikdy nemůže stát člověkem a ino

Královna podsvětí a Král času! Nepoznané fantastické skutečnosti!

Obraz
     Název jako z pohádky, avšak touto pohádkou je naše univerzum, o jehož dějích a skutečnostech lidé dneška vůbec nic netuší. Minulé generace, které nebyly tak technicky orientované, ale mnohem více spojené s prostou, přírodní přirozeností života, o těchto věcech něco tušily. A své tušení, že za vnější realitou se skrývá další, přímo pohádková realita, prezentovaly v různých bajkách, pověstech a pohádkách. Do nich zakódovaly své poselství pro budoucí generace a v něm nám zanechaly vědomost o mnoha mocných bytostech, řídících přírodní děje, nebo provádějících jiné činnosti zásadního významu ve vztahu k naší vnější realitě.    No a my dnes budeme podrobněji hovořit o dvou z nich. O Královně podsvětí a o Králi času.    Dříve ale než začneme, musíme si uvědomit, že ve skutečnosti existuje jen jediný Stvořitel, avšak pod ním se nachází v hierarchickém členění velké množství nejrůznějších vědomých bytostí, přičemž až na samém konci této hierarchie stojí člověk. Všechny bytosti, stojící hie

Zákony přírody neplatí jen v přírodě!

Obraz
    Z vlastních zkušeností víme, že v rozhovorech s lidmi o přírodě, o jejích krásách, proměnách čtyř ročních období, si rozumíme. Když se zmíníme o přírodních zákonech, které proměny ročních období řídí, i zde dojdeme k porozumění. Ale co se stane, když rozhovor posuneme do širších a hlubších souvislostí rovněž platných zákonů v životě člověka, v celém vesmíru, ba v celém velikém Stvoření? Začneme narážet na nepochopení, zpochybňování, možná údiv, a také pravděpodobně ihned nedojdeme k porozumění. Stává se to proto, že většina lidí o podobných věcech neuvažovala, možná ani neslyšela, nebo si je nedávala do souvislosti. V takových případech může snad pomoci názorný příklad... Přírodní zákony známe pod vícero názvy. Jejich pojmenování jsou odvozena od vědecké disciplíny, která o nich pojednává. Ve skutečnosti jde stále o ty samé, jednoduché, ale veliké zákony: fyzikální, přírodní, vesmírné, univerzální nebo Boží, disponující nepředstavitelnou silou. Ve všech úrovních Stvoření působí a p