Príspevky

Hledejte Království nebeské!

Duchovná lenivosť degraduje obyvateľstvo

O strážnych anjeloch a o vražednosti duchovnej nevedomosti

Porovnávanie, ako zákerne rozumová pasca temna

Pozor! Úder Svetla zničí všetky naše priania!

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

Duše nešťastné, kde sa podejete? Svety sa rúcajú!

Tisícročná ríša mieru prichádza! Ale inak, než sa nazdávame!

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

Spamätajme sa! Odpočítavanie už možno začalo!

Keď nám zomrie niekto veľmi blízky

Pozor! Duchovné zákonitosti platia aj v politike!