Príspevky

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

Stratení vo vymyslených svetoch! Neblúďme a nezablúďme!

Radostná mysl je náš přítel

Pozor! Hospodin nás vidí! 24 hodín denne!

Tvrdé označenie pravého vinníka prírodných katastrof

Gradovanie vážnosti doby a volanie ducha času

Len o bohatstvo duše neprídeme nikdy! Všetko ostatné stratíme!

Výstraha veriacim i neveriacim! Druhé prikázanie

V radosti jest síla ducha!

O ostreľovaní jadrovej elektrárne, o nemorálnom komediantovi a o drzosti médií

Jidášovo políbení

Neuveriteľné skutočnosti o fenoméne radosti