Príspevky

Zostaňme ľuďmi! Vždy a v každej situácii!

Odplata vojnovým štváčom i tým, ktorí sú ľahostajní ku všetkému

Vylití Síly Ducha – Den nepochopitelné milosti

Varování od přírodních bytostí!

Zásadné odhalenie princípu fungovania vecí okolo nás

O duchovní pouti člověka. Nelze se zastavit!

Pozor! Brány osudu sa zatvárajú!

Usilujme o ideál Čistoty!

Pozor! Nevedomý prírodný život útočí!

Dozrel čas na odhalenie bezprecedentného omylu kresťanstva

V paprscích duchovní čistoty

Ľudstvo musí prežiť skúsenosť bezdomovca

Na rovinu o tom, jak to dnes se Zemí bídně vypadá