17 Zákonov pre ozdravenie života na Zemi


Kto má v sebe ešte túžbu po zmene pomerov na Zemi? Kto vníma bezobsažnú prázdnotu čisto materialistického a rozumového úsilia?

Tí, čo si myslia, že všetko je v úplnom poriadku už nemusia ďalej vôbec čítať. Oni prežijú sami na sebe všetky dôsledky po stáročia nesprávne jednajúceho ľudstva, ktoré ako rýchlik v plnej rýchlosti, ignorujúci všetky výstražné znamenia, vrazí náhle a neočakávane do oceľového múru Pravdy. Lebo ak niekto nie je schopný uposlúchnuť dobre mienených rád, musí sa poučiť iba na vlastnej škode.

Tí však, ktorí pod lesklým povrchom zdanlivého pokroku cítia bezduchú a dutú prázdnotu by mali vedieť, že existuje východisko zo súčasných zmätkov. Je ním poznanie a naplňovanie základných ľudských hodnôt! A 17 Zákonov tieto hodnoty jasne vymedzuje a vysvetľuje. Je však zároveň vyžadované ich dodržiavanie, lebo iba ich dôsledné uskutočňovanie v každej životnej situácii môže ľudstvu priniesť skutočný pokrok a pravú výstavbu.

Nech sa teda vedomie o jestvovaní správnej cesty stane povzbudením a posilou všetkým otvoreným a vnímavým ľuďom, ktorí doposiaľ márne hľadali nejaké východisko zo súčasnej situácie.

Materiál s názvom „Zákony pre život na Zemi“ je možné objednať si na:
http://k-volani.cz/Knihy/

Komentáre