Slušné Slovensko! Strata morálneho práva organizovať protesty!


Som si vedomý toho, že v dnešnej dobe bezohľadnej nemorálnosti je zvláštne apelovať čímsi takým, ako je morálne právo. Ale predsa len tak činím, lebo verím, že ešte existuje dostatočné množstvo ľudí, pre ktorých slovo morálka niečo znamená. Jedine títo ľudia sú si totiž ešte schopní uvedomiť do očí bijúcu nemorálnosť každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou „Za slušné Slovensko“. A my si teraz v plnej nahote ukážme, v čom konkrétne spočíva táto strata morálneho práva.

Občianske protesty na Slovensku začali bezprostredne po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Takpovediac pár hodín po vražde vyvstalo podozrenie, že v nej má istým spôsobom prsty vládna strana Smer. To vyvolalo veľkú vlnu pobúrenia, na základe čoho vyšli slušní ľudia do ulíc, žiadali demisiu vlády a nové, predčasné voľby.

Spomínam si, že v úplne prvých protestoch pred úradom vlády zazneli aj slová: „Vrahovia! Vrahovia odstúpte!“

Pod tlakom stále sa stupňujúcich protestov nakoniec došlo k odstúpeniu premiéra slovenskej republiky Róberta Fica a ministra vnútra Róberta Kaliňáka.

Medzi tým však pokračovalo vyšetrovanie vraždy a vyšetrovací tým aj v spolupráci so zahraničím odhalil úplne iných páchateľov, než boli tí, kvôli ktorým pôvodne začali masové protivládne protesty so sloganom „Za slušné Slovensko“.

Je nesmierne vážne obviniť niekoho z vraždy, alebo hoci aj so spojenia s vraždou. A je veľmi vážnou vecou vyprovokovať kvôli tomuto obvineniu občianske nepokoje s cieľom zvrhnúť legitímne zvolenú vládu. S cieľom vypísania nových parlamentných volieb s nádejou, že masovými protestmi skompromitované vládne strany v nových parlamentných voľbách prehrajú a do vlády sa dostane súčasná liberálna opozícia. Liberálna opozícia, oveľa ústretovejším spôsobom naklonená smerom k Bruselu a jeho agende, ako a i smerom k USA.

A je veľmi závažnou vecou, ak sa prvotné obvinenie, ktoré toto všetko vyvolalo a spôsobilo nakoniec ukáže ako falošné.

Za takejto situácie základná slušnosť hovorí, že keď niekoho z niečoho vážneho obviním a moje obvinenie sa na základe vyšetrovania ukáže ako krivé a falošné, tak pokiaľ som naozaj slušným človekom, za akého sa pasujem, je mojou povinnosťou ospravedlniť sa. Ospravedlniť sa dotyčnému, ktorý bol mnou krivo obvinený a ktorého povesť tým značne utrpela. To by bolo slušné!

Ale najslušnejší ľudia na Slovensku, to jest organizátori protestov „Za slušné Slovensko„ majú spolu s ukričanými a neuvažujúcimi davmi na námestiach svoje vlastné predstavy o slušnosti. Všetci títo slušní ľudia si totiž vôbec neuvedomujú, že zverejnením výsledkov vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka stratili svoju tvár a s ňou aj morálne právo organizovať ďalšie protesty, pretože tieto protesty boli už od samého začiatku postavené na lži a na falošnom obvinení.

Je desivé, že tento morálny precedens, ktorý mohol byť aspoň čiastočne zmiernený ospravedlnením sa za krivé obvinenie časť národa vôbec nevníma, a navyše organizátori protestov „Za Slušné Slovensko“ sa stali spoločensky všeobecne uznávanými osobnosťami, ocenenými dokonca prezidentom.

Morálne právo a charakter teda zjavne nie sú silnou stránkou slušných ľudí a tento morálny precedens, táto morálna diskreditácia značky „Za Slušné Slovensko“ vôbec nevadí ani masám, ktoré sa vo svojom zvláštne neslušnom boji za slušnosť zhromažďujú na námestiach.

A treba zvlášť zdôrazniť, že tieto protesty boli nemorálne od samého začiatku. A to z dvoch dôvodov.

Za prvé preto, že nie je možné bezprostredne po vražde, iba na základe neurčitých indícií a domnienok okamžite s istotou tvrdiť, kto je objednávateľom vraždy. Z tejto zarážajúcej rýchlosti a istoty, ktorá nebola ničím podložená, vyvstáva preto dôvodné podozrenie, že vražda novinára sa stala iba výhodným spúšťacím momentom zahájenia masových politických protestov s cieľom dosiahnuť pád vlády. S cieľom dosiahnuť vypísanie predčasných volieb a zvolenie novej vlády, ktorá by oveľa viacej vyhovovala vkusu úzkej skupiny organizátorov protestov a hlavne silám, stojacim za nimi. Ide o liberálne sily, usilujúce o ešte oveľa väčšie zotročenie a podmanenie slovenského národa západu, čomu súčasná vláda aspoň čiastočne bráni.

Inými slovami povedané, vinník vraždy, to jest súčasná slovenská vláda, nevyhovujúca zámerom domácich a svetových liberálnych kruhov, tento vinník bol jasný už dávno pred tým, než k vražde vôbec došlo. A keď k nej došlo, stala sa vynikajúcou zámienkou a vhodným spúšťacím momentom na vyvolanie masových protivládnych protestov.

Toto však nie je nič iného, ako najpodlejší hyenizmus, ktorý sa priživil na nešťastnej smrti novinára, so zámerom dosiahnuť jej prostredníctvom vlastné mocenské a politické ciele, vytýčené už dávno pred tým. Takéto jednanie, ak ho odkryjeme v celej jeho nahote, nemá vôbec nič do činenia ani s morálkou, ani so slušnosťou. A predsa s drzosťou sebe vlastnou si tento spolok, ako vyslovený výsmech všetkej morálky a slušnosti, zvolil vzletný názov „Za slušné Slovensko“. To za prvé.

A za druhé spočíva strata morálneho práva v tom, že akékoľvek masové protestné zhromaždenia na námestiach, nech by boli desaťtisícové, alebo hoci aj stotisícové, nemajú právo žiadať pád vlády iba na základe nepodložených obvinení. Táto vláda totiž vzišla z legitímnych a demokratických volieb, reprezentujúcich vôľu nie desaťtisícov, alebo stotisícok sfanatizovaných a zmanipulovaných krikľúňov na námestiach. Táto vláda bola zvolená miliónmi slovenských občanov v riadnych voľbách.

Takýmto prístupom totiž vzniká precedens, že ak sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí zaplnia námestia, môžu byť schopní zhodiť akúkoľvek vládu. A to aj napriek tomu, že ich protesty vzniknú na základe účelovej nepravdy, alebo hyenistickej lži tak, ako sa to stalo v prípade spolku „Za slušné Slovensko“.

Súčasná vláda ma za ušami mnohé. To nikto nepopiera. Ale ako sa ukázalo na základe vyšetrovania, vrahovia nie sú. Slušnosť vyžaduje ospravedlnenie. Toto ospravedlnenie by sme však márne čakali.

Podobný postoj je ale dôkazom toho, že pre „slušné“ masy na námestiach a „slušných“ organizátorov protestov je slovo slušnosť len prázdnym slovom. Je len niečím, čo držia pred sebou ako štít kvôli tomu, aby mohli v jeho tieni dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Ale paradoxne, ani tieto vlastné ciele nie sú ich vlastné. Sú to totiž ciele tých, ktorí stoja za nimi. Sú to ciele liberálnych svetových a domácich mocenských síl, stojacich v zákulisí a pohybujúcich organizátormi protestov i masami na námestiach ako bábkami na motúzkoch.

A tieto bábky kričia, rozhorčujú sa, hrozia a protestujú domnievajúc sa, že to robia oni sami. Nebadajú však, že na ich rukách, nohách, hlavách, hlasivkách a najmä na ich mozgoch sa nachádzajú tenké, priehľadné nitky, ktorými pohybujú zvrátené, šedé, liberálne eminencie v zákulisí, využívajúce tieto naivné bábky k tomu, aby prostredníctvom nich dosahovali svojich vlastných mocenských, politických, ekonomických a svetovládnych cieľov.

A všetci si môžeme byť stopercentne istí, vrátane oných ukričaných bábok, že to nie sú ciele, zohľadňujúce prospech slovenského národa, ale naopak ciele, ktoré budú mať za následok demontáž jeho sociálnych istôt, jeho zotročenie, absolútne vydrancovanie a slepé podriadenie svetovým mocenským liberálnym elitám, ktoré neusilujú o prospech žiadneho národa, ale len o prospech seba samých. Ktoré usilujú iba o svoje vlastné zištné, bezohľadné a mocensky i hospodársky svetovládne ciele. A to všetko samozrejme so slovami tých najušľachtilejších ideálov na perách. Presne tak, ako sa vraví: V ústach med, ale v srdci jed.

Žiaľ, veľká časť slovenského národa tieto veci nebadá a vo svojej povrchnosti, naivite a hlúposti sa stáva nemysliacimi nástrojmi na dosahovanie zámerov choromyseľných zvrhlíkov, stojacich v pozadí, ktorí však majú dostatok prostriedkov na to, aby celému svetu vnucovali svoje zvrátené zámery.

PS. Dôvodom zahájenia protestov takzvaných slušných ľudí bola v prvom rade vražda Jána Kuciaka, ale v druhom rade aj rôzne prehmaty súčasnej vlády. Jej podvody, úplatkárstvo, klientelizmus, obohacovanie sa a mafiánske praktiky. Aj z tohto dôvodu chceli a stále chcú slušní ľudia zvrhnúť súčasnú vládu.

Tieto dôvody sú však opäť veľkým pokrytectvom a manipuláciou s nemysliacou verejnosťou, pretože vzniká účelovo vytváraný, ale klamlivý dojem, že odstránením súčasnej vlády bude zároveň odstránený aj podvod, obohacovanie sa, úplatkárstvo, klientelizmus a mafiánske praktiky.

Ale to je lož, pretože tieto neduhy by tu zostali aj za vlády súčasnej opozície po predčasných voľbách. A z najväčšou pravdepodobnosťou by sa ešte znásobili, pretože by bolo treba kradnúť aj pre seba a dopriať to aj svojim dobrým liberálnym priateľom zo západu.

Vyššie spomínané neduhy totiž nie sú fixované na žiadnu konkrétnu vládu, a preto ani nezmiznú, ak nejakú vládu zosadíme. Tieto neduhy spočívajú v samotnom kapitalistickom systéme ako takom, s celou jeho bezohľadnou chamtivosťou po zisku.

Ale mám nepríjemnú obavu, že príčina spomínaných neduhov je skrytá ešte oveľa hlbšie. A to v ľuďoch samotných!

Znamená to teda, že nijaká vláda a nijaký nový spoločenský systém neprinesie v tomto smere pozitívnu zmenu dovtedy, kým sa ľudia samotní, čiže jednotlivci morálne, mravne a hodnotovo vnútorne neobrodia. Ale k niečomu takémuto majú žiaľ takzvaní slušní ľudia na námestiach svojou vyššie spomínanou stratou morálneho práva protestovať, ktorú ani nebadajú, veľmi ďaleko.

Dosiahnuť skutočného obrodenia spoločnosti je teda možné len prostredníctvom osobného, vnútorného, hodnotového a morálneho obrodenia jednotlivcov, nikdy však nie prostredníctvom pokrikov zmanipulovaných davov na uliciach.

Komentáre