Cesta pravého rytíře


POCTIVOST A SPRAVEDLNOST
 
Rytíř je neotřesitelně poctivý v jednání vůči všem lidem. Věří ve spravedlnost, ne však spravedlnost jiných, ale spravedlnost Boží a spravedlnost svoji vlastní. Pro rytíře neexistují žádná šedá místa v otázce vlastní poctivosti a spravedlnosti. Zná jen správné a chybné.

SLUŠNOST A LASKAVOST

Rytíř nemá důvod být krutý. Nemusí dokazovat svoji sílu. Uvědomuje si, že hrubost je projevem duchovní bezmoci.

Rytíř je zdvořilý i ke svým nepřátelům. Bez tohoto vnějšího projevu ušlechtilé lidskosti nejsme nic více než zvířata.

Rytíř nesdílí úctu jen pro svoji sílu v boji, ale rovněž pro své ušlechtilé jednání v čase míru. Skutečná síla rytíře se projevuje trvalou bdělostí ducha a příkladným sebeovládáním.

HRDINNÁ ODVAHA

Rytíř dokáže pozvednout svůj pohled nad masy lidí, které se bojí činu. Nikdy se neskrývá. Je pln hrdinství a odvahy. Je to riskantní. Je to nebezpečné. Proto rytíř prožívá celistvý, plný a skvějící se život.

Hrdinství a odvaha nejsou slepé! Jsou inteligentní a silné.

ČEST

Rytíř si uvědomuje, že nikdy neskryje sám sebe před sebou. Soudcem vlastní cti je si především on sám. Rozhodnutí, které učiní, a způsob, jak jej provede, jsou odrazem toho, jaký skutečně je.

SOUCIT

Intenzivním výcvikem se rytíř stává rychlým a silným. Není jako jiní lidé. Vyvíjí v sobě moc, která musí být využita pro dobro všech. Má soucit. Při každé příležitosti pomáhá bližním. Pokud tato příležitost nenastává, opouští svoji zvolenou cestu, aby příležitost k tomu nalezl.

NEOTŘESITELNÁ VĚRNOST SLOVU

Když rytíř praví, že něco vykoná, jako by se už stalo! Nic mu nezabrání dokončit úlohu, kterou má dle svých slov splnit. Proto nemusí „dávat svoje slovo“. Nemusí „slibovat“.

Řeč a skutek jsou u něho jedno.

POVINNOST A ODDANOST

Co rytíř vykoná nebo řekne, bere plně ve svoji zodpovědnost. Je za to zodpovědný stejně, jako je zodpovědný za všechny důsledky, které z toho vyplývají. Rytíř je nesmírně ohleduplný vůči všem, o něž se stará, a vůči těm, jimž se zodpovídá, zůstává trvale věrný.

Komentáre