Prečo je premiér Heger služobníkom diabla?


   Diabol, je ten, kto sa stavia proti Pánovi a jeho Vôli. Kto sa chce postaviť na jeho miesto a byť múdrejší ako On. A presne toto isté robí diabolská suita takzvaných odborníkov, zhromaždených okolo Hegera.

   V čom konkrétne spočíva ich služba satanovi?

   Stvoriteľ daroval človeku slobodnú vôľu. Tento jeho dar je absolútny a bezvýhradný. To znamená, že sa môžeme rozhodovať akokoľvek chceme a slobodná vôľa nám nebude nikdy odňatá. Môžeme sa slobodne rozhodnúť kráčať buď k Svetlu, alebo k temnote. Buď k spáse, alebo k zatrateniu. Je to jedine na nás.

   A ak sa napríklad rozhodneme ísť cestou k zatrateniu, Stvoriteľ nám slobodnú vôľu nezoberie a nechá nás ísť na základe nášho rozhodnutia až na koniec nami zvolenej cesty. Aj keď to bude znamenať našu záhubu. V tomto spočíva bezvýhradnosť Pánovho daru slobodnej vôle človeku. V tomto spočíva obrovská, až nepochopiteľná Božia veľkorysosť.

   A teraz sa pozrime na služobníka satana Hegera, ktorý sa síce považuje na kresťana, ale v skutočnosti stojí proti Pánovi. Jeho skutočný pán, satan a diabol mu totiž našepkáva, aby zachránil ľudí pred pandémiou tým, že im zoberie slobodnú vôľu. Tým, že ich dá všetkých povinne očkovať, aj keď nechcú. Tým, že im pre ich dobro uprie výsadu a dar, darovaný samotným Stvoriteľom.

   Heger hovoril v rozhlase, že uvažuje o povinnom očkovaní. Že o ňom už dlhšie rokuje s odborníkmi a právnikmi, aby posúdili, či to ústava umožňuje. Uvažuje sa na povinnom očkovaní ľudí nad nad 65 rokov, ale Heger nevylučuje, že by to mohlo byť aj nad 60 rokov. Podľa neho osobne by však bolo najlepšie povinné očkovanie pre všetkých nad 50 rokov. Aká by ale mala byť optimálna veková hranica, určí konzílium odborníkov.

   Takzvaný „kresťan“ Heger si neuvedomuje, že už len úvahami o povinnom očkovaní ukazuje svoju príslušnosť k temnu a k diablovi, pretože sa stavia proti Stvoriteľovi a proti bezvýhradnosti jeho daru slobodnej vôle človeku. Služobník diabla Heger chce pod taktovkou svojho skutočného pána satana rozhodovať o ľuďoch, ako o dobytku, a ako o nesvojprávnych veciach. Chce znásilniť ich slobodnú vôľu, pretože je presvedčený, že sa tak deje pre ich dobro. Služobník diabla Heger, spolu s rovnako diabolskými odborníkmi, chcú rozhodovať o ľuďoch podľa svojej vlastnej vôle. Oni určia, čo je dobré, a ostatní sa budú musieť podriadiť, bez ohľadu na to, čo oni sami chcú.

   Týmto spôsobom sa títo ľudia stavajú nad Stvoriteľa, pretože Stvoriteľ to nerobí. Oni sú však múdrejší ako Stvoriteľ, pretože vedia lepšie, čo ľudia potrebujú. A ich „múdrosť“ a bezmedzná arogancia, postavená nad Vôľu Stvoriteľa, bola zhmotnená do vízie povinného očkovania. To by však v skutočnosti bolo očkovaním násilným a vynúteným, pretože by išlo proti slobodnej vôli a proti slobodnému rozhodnutiu veľkej časti národa.

   Vláda sa tak pasuje do pozície feudálnych pánov s neobmedzeným právom rozhodovať o živote, smrti a osude svojich poddaných. A svoju vôľu si vynucuje za pomoci zapredaných pandúrov, drábov a moderných donucovacích prostriedkov.

   Kto si myslíte, že ste premiér Heger? Kto si myslia, že sú odborníci, sústredení okolo vás? V skutočnosti sú to len neznabohovia a materialisti, ktorí berú do úvahy len hmotné a telesné záujmy, ignorujúc dušu a ducha človeka s jeho právami, darovanými od Stvoriteľa. Duše ľudí chcú znásilniť, zlomiť a podrobiť svojej vlastnej vôli, pretože sú presvedčení, že obyčajní ľudia sa musia skloniť pred tým a podriadiť tomu, čo oni sami považujú za dobré a správne. Za dobré a správne z ich pohľadu neznabohov, materialistov, ateistov, alebo pomýlených kresťanov, akým je Heger. V skutočnosti sú však všetci služobníkmi diabla, aj keď sú presvedčení, že pomáhajú ľuďom, pretože sa tak deje iba za cenu toho, že sa otriasa základnými piliermi samotného človečenstva.

   Časť obyvateľstva sa tomu v strachu a bez hlbšieho uvažovania podrobuje, avšak druhá, duchovne živšia časť národa sa oprávnene búri, pretože cíti hrubé a arogantné diabolské zasahovanie do svojich najzákladnejších ľudských práv.  

   Veľkou otázkou zostáva, prečo svet dospel do takejto situácie? Prečo ho ovládli služobníci diabla? Prečo sa dostali do najvyšších pozícií a vládnu národom? Prečo svet ovládla temnota, ktorá obyvateľstvo oberá o jeho práva?

   Stalo sa to preto, lebo sme odvrátili od Pána, a tým uvoľnili priestor temnote, ktorá následne ovládla svet. Len sa pozrime okolo seba, koľkí z nás vážne usilujú o hodnoty ducha? Pre koľkých sú hodnoty ducha na prvom mieste? Koľkí sa skutočne zaujímajú o Vôľu Stvoriteľa a o jej naplňovanie vo svojom živote?

   Svet sa orientuje len na hodnoty matérie, ktoré sú však bez ducha mŕtve, nízke a temné. A pretože sme si vybrali nízkosť a temnotu matérie bez ducha, otroci hmoty a služobníci temnoty ovládli svet. Preto dnes trpíme pod ich jarmom a oni sa nás snažia obrať o základné práva, medzi ktorými je i právo slobodne sa rozhodovať.

   A stále viac sa rozpínajúca temnota začína ľudí tlačiť až k samotnému okraju priepasti, čím ich núti začať konečne bojovať za pravé hodnoty a za svoje základné Božie práva. Nastávajúce dianie nás bude nútiť začať sa konečne orientovať na hodnoty ducha a odpútavať sa od hodnôt matérie, pretože budeme na vlastnej koži bolestne prežívať, kam nás priviedol bezduchý materializmus, svojou nízkosťou napojený na temno, ktorý dosadil na vrchol spoločnosti temných služobníkov diabla.

   A žiaľ, i samotné  cirkvi sa zmaterializovali a odklonili od hodnôt ducha i od Vôle Stvoriteľa. Aj cirkvi sa začali upínať na matériu a s ňou spojenú pozemskú moc, a preto sa stali temnými. Rozkvitol v nich iba rozum a duch bol odsunutý do úzadia. Cirkvi sa vzdialili od Svetla, stali sa temnými, a preto v dnešnej dobe temna stoja na jeho strane.

   Cirkvi nepoznávajú, že nastal čas, kedy temná šelma núti ľudí všetkých stavov prijímať znak vakcinácie na ruku, bez ktorého nemôžu ani predávať, ani kupovať presne tak, ako je to predpovedané v záverečnej kapitole Nového Zákona. Cirkvi nenabádajú veriacich, aby vzdorovali temnej šelme a nátlaku jej služobníkov, ale naopak, nabádajú ich, aby prijali jej znak na svoju ruku. Biskupi nabádajú veriacich k vakcinácii, hovoriac o nej ako o prejave lásky k blížnemu, avšak dvaja z nedávno očkovaných slovenských biskupov dostali zakrátko nato rakovinu.

   Cirkvi, vzdialené od Svetla a od skutočnej Vôle Stvoriteľa nepoznávajú vlkov v rúchu baránka tak, ako ich na to upozorňoval Kristus. Dali sa oklamať lžou, že vakcinácia je tu pre naše dobro, a nie sú za ňou schopní vnímať dravčie pazúre temna. Pod navonok prezentovanou maskou dobra a boja proti pandémii nevnímajú krvilačné tesáky vlkov, ktorí chcú v skutočnosti roztrhať ovčie stádo. Ale aby to nebolo tak nápadné, vlci sa odeli do rúcha baránkov a pasujú sa za záchrancov sveta.

   Pretože sme sa vzdialili od Stvoriteľa, od jeho pravej Vôle a od hodnôt ducha, svet zachvátila temnota a ovládli ju vlci a služobníci temna. Záchrana preto nespočíva v ničom inom, ako v opätovnom návrate k Stvoriteľovi, k jeho Vôli a k hodnotám ducha, postaveným na prvé miesto.

   Áno, treba aj navonok všemožnými spôsobmi bojovať proti temnej šelme a vzdorovať jej diabolským služobníkom. Ale popri tomto nevyhnutnom vonkajšom boji sa je treba vnútorne nasmerovať k Stvoriteľovi a k jeho pravým hodnotám ducha. Keby sme totiž takýmto spôsobom žili a mysleli, veci by nikdy nedospeli do dnešného stavu, kedy sme vystavení vláde služobníkov diabla. Do stavu, kedy majú byť ľudia masovo okradnutí o výsadu, darovanú im Stvoriteľom, spočívajúcu v základnom ľudskom práve rozhodovať o sebe samých. Do stavu, kedy má byť obyvateľstvo znásilnené a proti jeho vôli mu má byť vnútené povinné očkovanie.

M.Š.

Komentáre

Dandii napísal(a)…
Perfektný článok ������ktorý vystihuje sučastný stav technokratickej spoločnosti ktorej vládnu ustráchaný,slaboduchý jedinci,,podĺa nich až nadludia.Chvála Vám ža Vaše články pán M.Š