Vianočný darček všetkým zradcom národa!


Vypočujte si nesmierne emotívne a silné slová, podnietené judášskou zradou najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi v Čechách, kardinála Dominika Duku, ktorý na prvú adventnú nedeľu vyzval veriacich v pastierskom liste k vakcinácii.

Tieto tvrdé slová platia zároveň aj pre všetkých judášskych slovenských biskupov, schvaľujúcich očkovanie a nabádajúch k nemu.

Ich omše, ktoré budú slúžiť na oslavu narodenia Ježiša Krista, budú dôsledkom ich bezprecedentnej zrady národa rúhaním!

https://www.bitchute.com/video/5ZZuBFmkiZdS/

PS. Po krátkom anglickom vstupe ku koncu vysielania to ešte ďalej pokračuje v češtine.

Komentáre