Výnimočná analýza diania na Ukrajine z hľadiska zákonov Božích


V prvom rade chcem zdôrazniť, že som za mier a za čo najrýchlejšie ukončenie vojny. O tom niet ani tých najmenších pochýb. Na druhej strane ale nemôžem nevidieť, ako sa dianie na Ukrajine rozvíjalo v rámci fungovania Božích zákonov a postupne smerovalo k vojne.

Znalosť týchto zákonov nám bola daná preto, aby sme ich rešpektovaním speli k šťastiu a mieru. Ich nerešpektovanie je však cestou k nešťastiu, tragédii a vojne. Pozrime sa preto teraz práve cez ich optiku na postupný vývoj udalostí na Ukrajine až k súčasnému vojnovému konfliktu.

Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe!

Toto je základný zákon harmonického spolužitia medzi ľuďmi, ktorý však bol na Ukrajine hrubo porušovaný, čo nakoniec vyvrcholilo tým, čo sa tam dnes deje. Lebo tento zákon v jeho negatívnom naplnení znie: ak budeš robiť iným to, čo by si nikdy neprial sám sebe, skôr alebo neskôr sa nakoniec aj ty sám dostaneš do pozície, kedy aj tebe budú robiť iní to, čo si nepraješ.

Po Majdane vzbĺklo na Ukrajine to najtemnejšie, čo sa tam nachádzalo. Neuveriteľne vzbĺkla protiruská nenávisť a aktivovali sa neofašistické sily, hlásiace sa k odkazu Stepana Banderu. A tieto sily začali terorizovať rusky hovoriace ukrajinské obyvateľstvo.

V dome kultúry v Odese boli neofašistickými fanatikmi zavraždení a upálení etnickí Rusi, čím bol vyslaný ukrajinskému obyvateľstvu ruskej národnosti jasný signál, čo ich asi tak čaká po Majdane. Preto sa ruské obyvateľstvo Krymu snažilo uniknúť vyčíňaniu banderovcov usporiadaním referenda o pripojení k Rusku, v ktorom 90 percent obyvateľstva vyslovilo svoj súhlas.

A pretože Krym sa týmto spôsobom dostal z dosahu nenávisti neofašistov, v tichosti tolerovanou ukrajinskou vládou, ich nenávisť sa obrátila proti rusko jazyčnému obyvateľstvu v Doneckej a Luhanskej republike. K ich hraniciam sa začali presúvať polovojenské oddiely Pravého sektora, akým bol napríklad oddiel Azov a iné.

Na základe udalostí v Odese sa nedalo čakať nič dobrého, a preto sa etnickí Rusi postavili so zbraňou v ruke na ochranu svojich holých životov. Západ, ticho ignorujúci vzostup neofašizmu na Ukrajine nazval Rusov, brániacich si holé životy pro ruskými separatistami. Putin hovoril o genocíde civilného obyvateľstva Luhanska a Donecka, za čo zožal výsmech od najvyšších predstaviteľov Európskej únie. Tí tvrdili, že k nijakej genocíde na východe Ukrajiny nedochádza. Pravdou však je, že tamojšie obyvateľstvo bolo celých osem rokov ostreľované ukrajinskou armádou, čo malo za následok smrť tisícov civilistov, žien a detí. Kto má silný žalúdok, môže si pozrieť film, ukazujúci čo sa tam dialo.

Solncepjok 2021 WEB-DL 1080p Titulky CZ - online ke zhlédnutí a stažení - Přehraj.to (prehrajto.cz)

Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám!

Ukrajinská vláda viedla osem rokov vojnu voči vlastnému obyvateľstvu, ktorého najväčšou vinou bolo to, že hovorí po rusky. A ukrajinský národ ticho ignoroval všetko, čo sa dialo na východe Ukrajiny.

Ďalší dôležitý Boží zákon však hovorí, že kto čo zaseje, to aj zožne! Terminológiou fyziky je tento zákon nazvaný zákonom akcie a reakcie: aká je akcia, taká je aj reakcia. Alebo ešte inak vyjadrené: kto seje vietor, zožne búrku!

Kto seje veci dobré, zožne dobro! Kto však seje veci zlé, zožne zlo! Týmto nechcem v nijakom prípade obhajovať vojnu, vedenú Ruskom. Chcem iba poukázať na nevyhnutné príčinné súvislosti, pretože všetko v našom stvorení funguje na báze príčiny a dôsledku. Dnes sa hovorí o agresii Ruska, ale túto agresiu nie je možné vnímať ako nejaký izolovaný jav, ktorý vznikol len tak z ničoho. Je to len dôsledok, ktorý má svoju príčinu. Je to žatva, ktorá je nevyhnutným dôsledkom predchádzajúcej sejby.

Keby Ukrajina i celý svet neignorovali genocídu ukrajinského obyvateľstva ruskej národnosti na východe Ukrajiny, mohlo byť dnes všetko iné. Ale pretože to všetci ignorovali, to zlé, čo sa dialo v malom v Luhansku a v Donecku sa teraz deje vo veľkom na celej Ukrajine. A deje sa tak preto, lebo v našom stvorení platí železný Boží zákon, že nie je možné dlhodobo robiť blížnym to, čo by sme si nepriali, aby sa dialo nám samotným, pretože nakoniec sa aj my sami dostaneme do rovnakej situácie. Lebo v našom stvorení platí aj druhý železný Pánov zákon, že každý nakoniec zožne to, čo seje.

Ukrajina a celý západný svet boli tolerantní k vlne vzostupu neonacizmu na Ukrajine. Západný svet bol tolerantný k enormnému vzostupu nenávisti voči všetkému ruskému na Ukrajine. Ukrajina a celý svet boli tolerantní k vraždeniu civilistov v Luhansku a Donecku. A zrazu je Ukrajina i celý svet zhrozený, keď zrnko vyrástlo v klas!

Lebo tak, ako zrnko pšenice prináša klas, čiže zmnohonásobenie jediného zrnka, tolerancia zla malých rozmerov musí nakoniec nevyhnutne priniesť zlo obrovských rozmerov. Zlu obrovských rozmerov by sa dalo zabrániť jedine vtedy, keby sa netolerovalo, ba dokonca nepodporovalo zlo menších rozmerov, bolestne dopadajúce na našich blížnych.

A preto pamätajme a do hĺbky duše a srdca si vpíšme, že nikdy nesmieme robiť iným, ba ani len priať iným to, čo by sme si nepriali pre seba samých!

A preto pamätajme a do hĺbky duše a srdca si vpíšme, že iba to, čo dnes sejeme môžeme v budúcnosti žať!

Kto dnes seje toleranciu, dobro, lásku a úctu ku všetkým ľuďom bez rozdielu, seje dobro, a preto môže dobro očakávať.

Kto však seje nenávisť, zlobu, rozdelenie a rozoštvávanie šíri zlo a jeho žatva bude hrozná.

Dávajme si všetci obrovský pozor na tento železný Boží zákon, pretože žijeme v dobe vrcholu prorokmi predpovedanej očisty zeme, čo znamená, že čas od sejby k žatve sa bude čoraz viacej skracovať, až nakoniec budú ľudia bezprostredne zasahovaní tým, čo zasiali. Tým, čo zasiali svojimi myšlienkami, citmi, emóciami, slovami, názormi, postojmi i činmi. Či už to bolo dobré, alebo zlé. To dobré všetkých dobro konajúcich vysoko povznesie, a to zlé všetkých zlo konajúcich nakoniec zničí.

Dávajme si preto obrovský pozor na to, čo dnes sejeme, pretože zajtra sa to stane realitou, ktorú budeme musieť prežívať. Presne tak, ako dnes prežíva Ukrajina to, čo jej vláda po Majdane siala osem rokov charakterom svojej politiky.

Komentáre