Hlasovanie o vydaní Fica na väzobné stíhanie! Duchovný rozbor


   Hneď, keď som z rozhlasu počul formuláciu obvinenia Róberta Fica zo založenia zločineckej skupiny bolo mi jasné, že ide o vykonštruované obvinenie. Že ide o divadlo pre verejnosť, podobne, ako tomu bolo v päťdesiatych rokoch minulého storočia pri vykonštruovaných totalitných komunistických procesoch. To je úplne jasné! To predsa každý normálny človek cíti a vníma! 

   Týmto činom vláda iba pokračuje vo svojich fašizujúcich a totalitných praktikách, ktoré naplno rozvinula pri realizácii pandemických opatrení. Vládne fašistické šikanovanie, vydieranie, donucovanie, znásilňovanie a segregácia počas pandémie prešlo teraz kontinuálne do blokovania opozičných webov a do realizácie vykonštruovaných obvinení a súdnych procesov. 

   A pretože koalícia má v parlamente väčšinu, vyzeralo to, že Róbert Fico pôjde sedieť do kolúznej väzby. Vyzeralo to, že temnota, ktorou sú poznačené, ba doslova podnecované kroky súčasnej vlády, nakoniec zvíťazí. Ďalšie veľké víťazstvo temna už bolo na dosah a mnoho ľudí, schvaľujúcich tieto kroky cítilo víťazoslávne zadosťučinenie. 

   A predsa temno nezvíťazilo! A predsa v poslednej chvíli úplne neočakávane zvíťazilo to svetlejšie a lepšie. 

   Ako je to možné a ako k tomu došlo? 

   Možné je to tak, že okrem síl temna a diabla, ktorým načúva súčasná vláda a necháva sa nimi ovládať, sú tu ešte aj sily Svetla a dobra. A tieto sily hľadajú neúnavne možnosť a priestor, ako ovplyvňovať k lepšiemu dianie na zemi, vinou ľudí podliehajúcej vláde temna. 

   Sily Svetla neúnavne hľadajú možnosti, ako v kľúčových momentoch pozitívne ovplyvniť ľudí v ich rozhodovaní. Trebárs vtedy, keď sa ich vnútro čo i len na okamih, otvorí niečomu svetlejšiemu, lepšiemu a spravodlivejšiemu. 

   A k tomuto aktu došlo u dvoch poslankýň v rozhodujúcej chvíli pri hlasovaní v parlamente. Vnútorne sa v tomto momente otvorili smerom nahor tým, že ich svedomie bolo zasiahnuté pochybnosťou o spravodlivosti a čestnosti zámeru vydať Róberta Fica na väzobné stíhanie. Kvôli tejto pochybnosti, kvôli hlasu vlastného svedomia, nemohli zahlasovať za. A nie je vôbec náhoda, že to boli práve ženy, pretože ženy sú vnútorne oveľa citlivejšie, otvorenejšie a vnímavejšie ako muži. 

   Týmto nechcem tvrdiť, že spomínané poslankyne sú nejaké duchovné bytosti alebo že Róbert Fico je anjel. To nie, ale čo sa týka Róberta Fica, predstavuje neporovnateľne svetlejšiu a lepšiu alternatívu než to, čo nám teraz vládne. 

   Je to podobné, ako za čias vojny proti fašizmu. Ani Stalin nebol anjel, ale za vtedajším Sovietskym zväzom v jeho boji stáli sily Svetla, pretože Hitler a fašistické Nemecko predstavovali absolútne temno. A presne tak isto je tomu aj dnes pri súčasnej slovenskej vláde. 

   Ale tak, ako v druhej svetovej vojne nakoniec zvíťazil Sovietsky zväz, rovnako sme i my na Slovensku mali možnosť vidieť, že temno, ovládajúce takmer všetky mocenské pozície v štáte, môže byť predsa len nakoniec v rozhodujúcej chvíli porazené tým lepším a svetlejším. Videli sme, že aj dnes môže zvíťaziť Dávid nad Goliášom.

   Kľúčovým momentom, v ktorom dochádza k porážke temna, je zachytenie citového impulzu svedomia a následné jednanie v súlade s ním! 

   Svedomie je totiž našim kontaktom so silami Svetla a Boha! Svedomie je hlasom Božím v nás! A našou úlohou je mu načúvať a jednať s ním v súlade. Tak budeme kráčať cestou Svetla, pretože naše svedomie nám bude sprostredkovávať inšpirácie  zhora.

   Svedomie sa v nás ozýva cez cit. Nie cez racionalitu rozumu, čím ale nie je povedané, že svedomie a cit sú iracionálne. Naopak! Sú prejavom vyššej „racionality“, než je tá rozumová. Sú prejavom duchovnej podstaty človeka, spojenej s Duchom Božím. 

   Týmto spôsobom ovplyvňujú sily Svetla ľudí, a týmto spôsobom bojuje Svetlo na zemi za svetlé hodnoty. Bojujú za nich ľudia, ktorí sa tomu dokážu vnútorne otvoriť, a ktorí sa za to dokážu aj pozemsky postaviť. Presne tak, ako sa to stalo v slovenskom parlamente pri kľúčovom hlasovaní o vydaní Róberta Fica na väzobné stíhanie. 

   Takýto proces sa však nemá diať ojedinele, výnimočne a nevedome! Takýto proces sa na našej zemi má stať vedomý! Vedome sa máme nechať viesť citom a svedomím, a vedome máme jednať v súlade s nimi! Tak potom bude možné zahájiť víťazné ťaženie Svetla proti temnote, ktorá momentálne obklopuje našu zem. 

   Svedomie a cit patria k vyššej podstate človeka a rozumová racionalita patrí k nižšej podstate človeka. 

   Rozumová racionalita, doprevádzaná mnohými ľudskými chybami a nedostatkami, vytvára v človeku napojenie k nižším úrovniam. Odtiaľ potom čerpá, odtiaľ je ovládaný a tým sa stáva služobníkom nízkosti a temna. Takýchto ľudí je dnes plná zem. Preto na nej vládne temno.

   Temno môžu poraziť len ľudia citu a svedomia. Len ľudia, ktorých rozumová racionalita je podriadená citu a svedomiu, pretože takíto ľudia sú schopní prijímať inšpirácie zo Svetla a robiť náš svet svetlejším.  

   Staňme sa preto nimi aj my! A to tým, že sa začneme viac a oveľa vedomejšie otvárať svojmu citu a svedomiu. Že sa necháme nimi inšpirovať a budeme sa podľa nich riadiť. 

   Staňme sa takými ľuďmi, lebo práve takýchto ľudí potrebuje naša úbohá, temnotou ovládaná planéta ako soľ. Preto sa staňme soľou zeme! Staňme sa soľou zeme, čiže ľuďmi, ktorí začnú pretvárať zem v súlade s hodnotami Svetla. 

   Nech nám v tom Boh pomáha! Ak totiž budeme prosiť v blízkej dobe Boha o pomoc, jeho pomoc v podobe inšpirácie čo máme robiť a ako sa máme zachovať k nám príde jedine prostredníctvom citu a svedomia. 

Komentáre

Unknown napísal(a)…
Veľmi si cením názory prezentované v tunajších článkoch. Rozvíjate a prezentujete myšlienky z diela "Vo svetle pravdy" aj pre súčasnosť, v čom je vaša nespochybniteľná zásluha..

..napriek tom prezentovanie "nevydania Fica na trestné stíhanie", ako nejaký duchovný zápas a (malé) víťazstvo svetla, mi príde ako scestné a pritiahnuté za vlasy.

To, že tu momentálne vládne skutočný ľudský, morálny a protislovenský odpad, to nevymazáva činy Ficových vlád a praktík, ktoré sa diali na Slovensku v tom období. Inými slovami, ľudia už mali "po krk" vládu kleptokracie a "našich ľudí", pokrytectvo politikov a "systému", kedy najväčšie a najšpinavšie "ryby" ostávali bez trestné...

..takže nie, Fico ozaj nie je anjel, je to len MENŠIE ZLO, v porovnaní so súčastnou vládnucou chuntou, ALE stále je to ZLO !