Vojna na Ukrajine! Neuveriteľné skutočnosti!


V médiách sa veľa hovorí o hrdinskom odpore ukrajinskej armády proti ruským okupantom. Na čom je však v skutočnosti postavené ich hrdinstvo?

Je postavené na troch líniách obrany. Ak je napadnutá prvá línia a tlak ruskej armády je tak silný, že Ukrajinci začnú ustupovať, z druhej línie obrany sa strieľa do všetkých ustupujúcich ukrajinských vojakov. A keď Ukrajinci a Rusi spoločne postrieľajú prvú líniu obrany a Rusi sa dostanú k druhej línii, situácia sa opakuje. Ukrajinskí vojaci z tretej línie strieľajú do všetkých vlastných ustupujúcich vojakov.

Toto je pravá príčina silného odporu ukrajinskej armády, horiacej ako svieca z dvoch koncov. Jej vojaci si uvedomujú, že nemôžu ustúpiť. Je to zúfalý boj do posledného Ukrajinca, v ktorom má život bežného, nasilu mobilizovaného ukrajinského muža minimálnu cenu.

Takýmto spôsobom sa teda milí priatelia, bojuje dnes na Ukrajine za európske hodnoty. Takýmto spôsobom tam bojujú za záchranu civilizovanej Európy pred barbarským Ruskom.

Vo videách Volodymyra Zelenského sú často vidieť v pozadí dve zástavy. Jedna ukrajinská a druhá so symbolom Pravého sektora. Pravý sektor je organizácia, hlásiaca sa k odkazu Stepana Banderu. Bandera je považovaný za národného hrdinu, ale v skutočnosti ide o vojnového zločinca. Banderovci spolupracovali s nemeckými fašistami a boli povestní mimoriadnou brutalitou, nad ktorou sa pozastavovali ešte aj Nemci, vynálezcovia priemyselného zabíjania v koncentračných táboroch.

Keď sa Adrien Bocquet - bývalý francúzsky armádny strelec a autor knihy "Lève-toi et marche grâce à la science" vrátil z Ukrajiny, poskytol rozhovor o svojej novej knihe a o svojej humanitárnej misii na Ukrajine.

Tri týždne organizoval bezpečné presuny humanitárnych konvojov s liekmi. Bol v priamom kontakte s vojakmi práporu Azov a poskytoval im zdravotnícku pomoc.

Po príchode naspäť do Francúzska bol šokovaný z toho, aká mediálna podpora sa Azovu poskytuje, ako sú vo Francúzsku oslavovaní a ako sú vojenskí a politickí analytici vo Francúzsku mimo reality.

Nechápe, že ľuďom, ktorí nosia na uniformách symboly SS, celý svet poskytuje vojenské vybavenie a nikoho netrápi ich neskrývaná neonacistická ideológia.

Ako bolo spomenuté v úvode, v súčasnej banderovskej Ukrajine má život bežného mobilizovaného ukrajinského muža minimálnu cenu. Ak sa však banderovci takýmto spôsobom správajú voči vlastným ľuďom, ako sa asi správali voči príslušníkom ruskej menšiny na Donbase? Preto nachádza ruská armáda na oslobodených územiach Donbasu masové hroby. Prebiehali tam etnické čistky a genocída rusko jazyčného obyvateľstva presne tak, ako na to ešte pred vypuknutím vojny upozorňoval Putin. Za tieto čistky bol ako vojnový zločinec obvinený Volodymyr Zelenský.

Ruska menšina začala byť po Majdane tvrdo diskriminovaná. Keď sa Rusi stavali na odpor proti novým diskriminačným zákonom proamerickej vlády, poslali na nich armádu. Ukrajinská armáda 8 rokov vraždila civilistov na Donbase a páchala na nich genocídu. A keď sa už Rusi nemohli na to ďalej dívať a vojensky zasiahli proti agresivite ukrajinskej armády voči ruskej menšine, boli označení za agresorov.

Skúsme si položiť otázku, ktorý z národov sveta by toleroval, aby jeho sused bezprecedentne diskriminoval a vyvražďoval jeho národnostnú menšinu? Pozrime sa napríklad čisto teoreticky na Maďarsko, ktoré je mimoriadne citlivé na svoje národnostné menšiny vo všetkých okolitých štátoch. Predstavme si, že by Slovensko po voľbách oklieštilo všetky doterajšie štandardné európske občianske práva maďarskej menšiny. A na potlačenie následnej prirodzenej nespokojnosti obyvateľstva by poslalo armádu, ktorá by začala ostreľovať mestá a dediny, s väčšinovým osídlením maďarského obyvateľstva.

Nechalo by to Maďarsko len tak? Neprerástlo by to nakoniec do vojny Maďarska proti Slovensku v snahe ochrániť príslušníkov svojej menšiny? Je takmer isté, že Maďarsko by podobný prístup k vlastnej menšine nikdy netolerovalo. Prečo si však Európa a USA myslia, že Rusko to má tolerovať a bude to tolerovať?

Bytostne a z hĺbky duše sa sa mi prieči vojna a s ňou spojené zabíjanie. Otázka však znie, kto prvý začal s vojnou a zabíjaním? Kto sa prvý rozhodol agresívne a prostredníctvom armády riešiť problémy s ruskou menšinou na Donbase? To je skutočný vinník!

Ukrajinci hovoria, že nepripadá do úvahy, aby sa vzdali svojich území, či už Krymu, alebo Donbasu. Ale k obyvateľstvu na tomto území sa odmietali správať ako ľudia k ľuďom. A práve ich neľudské správanie, nesúce pečať banderovských tradícií, ku ktorým sa otvorene hlásia, je skutočnou príčinou súčasného vojnového konfliktu.

Bytostne a z hĺbky duše sa mi prieči faloš a pokrytectvo oficiálnych médií, ktoré slepo glorifikujú Ukrajincov a Ukrajinu, zľahčujúc a ignorujúc banderovský neonacizmus, ktorým je prerastená, a ktorý je už 8 rokov nenávistne obrátený proti ruskej menšine.

Tak fanaticky, ako predtým v pandémii hnali médiá ľudí do testovania a očkovania, na čo mnohí očkovaní doplatili vlastnými životmi, alebo podlomeným zdravím, tak isto teraz glorifikujú ukrajinský banderovský proamerický režim, snažiaci sa udržať pri moci zubami nechtami. Aj za cenu mnohých nasilu mobilizovaných ukrajinských mužov, ktorých vlastná armáda strieľa ako myši.

Média klamali a zavádzali pri pandémii, a tie isté média úplne rovnako klamú a zavádzajú aj v informovaní o vojne na Ukrajine.

A málokto tuší, že všetko to doposiaľ nevídané, čo sa deje a čo po sebe nasleduje v rýchlom slede, je spôsobené zvýšeným tlakom Božieho Svetla. V jeho žiarení sa ľudia na zemi ocitli ako rastliny v skleníku, ktoré sú urýchlene nútené priniesť plody všetkého, čo sa v nich nachádza. Ale pretože skutočné dobré chcenie na našej zemi chýba, sú to hlavne plody zlé a jedovaté, prinášajúce bolesť a nešťastie.

Namiesto toho, aby v nás pod tlakom Pánovho Svetla rozkvitla dobroprajnosť, spravodlivosť, čistota a úcta k blížnym, derie sa na povrch nevraživosť, nenávisť, bezohľadnosť, sebectvo, klamstvo, pokrytectvo a mnoho iného, čo následne spôsobuje úbytok slobody, terorizovanie a šikanovanie, ako sa to dialo pri pandemických opatreniach. A spôsobuje to tiež vojnu, zabíjanie, infláciu, ožobračovanie, nedostatok a dezilúziu.

Všetko toto má však výchovný charakter, pretože nám je dopriate na vlastnej koži prežiť naše vlastné nesprávne hodnotové smerovanie v podobe prežívania jeho negatívnych dôsledkov. Zakúšame zlo, pretože sme zle a negatívne žili!

Zmena k lepšiemu spočíva v prvom rade v pochopení nesprávnosti hodnôt prostredníctvom negatívnych dôsledkov, ktoré prinášajú. Máme to konečne pochopiť, a to nás má priviesť k nutnosti zmeny hodnotovej orientácie. Zmena má spočívať v našom preorientovaní sa na hodnoty ducha a v odsunutí hodnôt matérie na druhé miesto.

Hodnotami ducha, ako už bolo naznačené, je úcta a ohľaduplnosť k blížnym, je spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť a dobrota. Medzi hodnoty ducha patrí i poznanie pravého zmyslu ľudského bytia, ktorým je duchovný rozvoj prostredníctvom nadobúdania cností, potrebných pre dosiahnutie vstupu do kráľovstva nebeského. A k hodnotám ducha patrí v neposlednej miere i láska a úcta k Stvoriteľovi a k jeho Vôli, prejavujúca sa poznávaním tejto Vôle a jej naplňovaním.

Jedine prostredníctvom takejto hodnotovej orientácie sa staneme pravými dobrodincami nášho sveta, pretože takéto hodnotové smerovanie musí priniesť v zvýšenom tlaku Pánovho Svetla, obklopujúceho v súčasnosti našu zem, iba dobré ovocie, ktoré sa stane požehnaním našej duši i celému svetu. Toto je to najdôležitejšie a všetko ostatné je druhoradé, pretože kvôli dobrému ovociu, ktoré začneme prinášať, budeme môcť ako dobré stromy ďalej zostať v Pánovej záhrade jeho nádherného stvorenia. Všetky ostatné stromy, neprinášajúce dobré ovocie, budú v blízkej dobe vyťaté a spálené v ohni tak, ako to bolo predpovedané už pred stáročiami.

PS. Tento článok vznikol ako nevyhnutná reakcia na mediálnu jednostrannosť, lož a pokrytectvo. A vznikol aj preto, aby sa v dnešnej dobe prevratných udalostí, vyvolaných žiarou lúča Pánovho Svetla spamätalo a zachránilo čo najviac ľudských duší. A článok vznikol aj preto, aby nikto, až bude stáť pred súdnou stolicou Pána nemohol povedať, že nevedel. 

Komentáre