Spamätajme sa! Odpočítavanie už možno začalo!


Nedopusťme, aby nám naše materiálne starosti znemožnili pochopiť nesmiernu duchovnú vážnosť doby. Čas nastal! Zobuďme sa! Ide o všetko! Vypočujte si reláciu na veľmi vážnu tému.

https://www.youtube.com/watch?v=qprErrnK99Y


Komentáre