Nič duchovne zásadnejšie ste o vojne ešte nečítali

Absolútne nerozumiem týmto slovám, ktoré ste napísali: „Obe bojujúce strany si myslia, že ich boj je spravodlivý. Kto to najspravodlivejšie rozsúdi? Jedine Spravodlivosť Božia! Na ňu a jej víťazstvo myslime vždy v súvislosti s vojnou.

Takýmto spôsobom sa môžeme stať prieplavmi Spravodlivosti Pána, ktorá bude môcť aj skrze nás prúdiť do vlákien vojny, aby podporila to, čo je hodné podpory, a aby odsúdila to, čo je nehodné.

Lebo jedine Ona, dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho, vidí najskrytejšie pohnútky ľudí i najrozličnejších záujmových skupín. Vidí všetku ich čestnosť i nečestnosť. A preto jedine Ona môže vyniesť Spravodlivý rozsudok, a aj ho naplniť v reálnom dianí.

Nech zvíťazí Svetlo a Spravodlivosť Božia! Toto nech je náš vnútorný postoj k vojne! Takýmto spôsobom sa môže každý z nás vnútorne zapojiť do boja za Pravdu, Svetlo, Spravodlivosť a mier.“

Nerozumiem týmto slovám, ktoré ste napísali ohľadom vojny, lebo vojnu nerozsudzuje nikdy Pán Boh, ale človek a jeho materiálne bohatstvá, ktoré vlastní a používa na svoju ofenzívu, alebo obranu. Nikdy nikto svojou nečinnosťou vo vojne nedal nijaký podnet na "Svetlom chcený rozsudok." Stvoriteľ nemá nič spoločné so žiadnym víťazstvom vo vojne. Chcel snáď Pán, aby vyhral Rím nad Izraelom? Alebo Amerika v Iraku? Nie Stvoriteľ, ale ľudia! A aj keby sa sám Hospodin zjavil v polovici vojny a rozdelil by každému spravodlivo, čo si zaslúži, tak by hneď po jeho odchode nikto nič nerešpektoval. Takže ako to vlastne myslíte?

Odpoveď:

Nie je to tak. V Biblii nájdeme viacero zmienok o tom, ako Hospodin zasahoval do vojen a vyhrával ich. A to nie len v biblických časoch, ale dokonca aj v modernej histórii ľudstva.

V Červenom mori napríklad zahubil celú armádu faraóna, ktorá prenasledovala Izraelitov. Spomeňme si na zázračné dobytie mesta Jericha, alebo napríklad na víťazstvo 300 Izraelitov nad 300 000 tisícovou armádou nepriateľa.

Proti takejto obrovskej presile mohli vtedy Izraeliti postaviť iba 30 000 bojaschopných mužov. Preto prosili Hospodina o pomoc. Ich pomoc bola vypočutá a ústami proroka boli ubezpečení, že Hospodin bude bojovať po ich boku a zvíťazí.

Všetkým mužom bola zároveň adresovaná výzva, aby sa dobrovoľne prihlásili tí, ktorí chcú ísť s Pánom do boja. Prihlásilo sa ich pár tisíc. Bolo im však povedané, aby vybrali iba 300 mužov. A to preto, aby nebolo najmenších pochýb, že víťazstvo bude dielom Hospodina. Tak 300 Izraelitov zvíťazilo nad 300 000 tisícovou presilou nepriateľa. Podrobnosti o priebehu tohto boja je možné nájsť v Starom Zákone.

Ale to nie je všetko! Počas druhej svetovej vojny, keď išlo celej našej civilizácii doslova o krk, podporovali všetky sily vesmíru boj Ruska proti nemeckému fašizmu. Celkom konkrétne sa tak dialo prostredníctvom vysokej bytosti, starými Grékmi nazývanej Ares. Ide o bytosť, zosobňujúcu cnosť hrdinského a spravodlivého Bojovníka. Táto vysoká bytosť dopomohla Rusku k víťazstvu v druhej svetovej vojne. A pretože stála a stojí v službách Hospodina, udialo sa tak na Jeho príkaz a z Jeho Vôle.

A existuje mnoho ďalších príkladov z histórie, kedy malá skupina bojovníkov za spravodlivú vec zvíťazila nad oveľa početnejším nepriateľom, a to preto, lebo za nimi stála podpora princípu Spravodlivosti vševládneho Hospodina, pričom mi nedá ešte nespomenúť husitov, ktorí v ochrane Svetla víťazili nad armádami nepriateľa, sami seba nazývajúc Božími bojovníkmi.

A ani v dnešnej dobe sa na tom nič nezmenilo! Práve naopak! V súčasnosti žijeme v dobe Veľkej očisty, v ktorej sa dávny, biblický Hospodin, priblížil k zemi v lúči svojho Syna Imanuela a zovrel ju svojim žiarením do železných klieští.

To preto začala pandémia i vojna! Každý človek a každý národ je dnes zasahovaný lúčom Svetla, aby v jeho tlaku ukázal a viditeľne prejavil, čo sa v ňom skrýva. Aby každý jednotlivec vydal všetkým ostatným viditeľné plody svojej osobnosti. Plody dobra, súcitu, porozumenia a úcty k blížnym, alebo plody neznášanlivosti, nenávisti, zloby a klamstva. Sila Svetla, ktorá to všetko spôsobuje a vyvoláva, stojí v blízkosti zeme pripravená na to, aby sme ju vedome využívali k posilneniu dobra a spravodlivosti v nás i okolo nás.

Ach, vy hluchí a slepí! Prečo odmietate vnútorne pracovať so silou Svetla, prostredníctvom ktorej môžete zásadným spôsobom ovplyvňovať dianie okolo vás? Prostredníctvom ktorej môžete zasahovať aj do vojen rovnako, ako sa to dialo za biblických čias? Stačí sa iba stať prieplavom tejto sily! Stačí ju iba nechať v dôvere sebou prúdiť a ona sama zjedná nápravu tam, kde je to potrebné a tak, ako je to potrebné.

Urputne presadzujete vlastné chcenie a vlastné predstavy o tom, kto má byť víťazom vo vojne, avšak vo vašej bezprostrednej blízkosti nechávate nevyužitú silu, schopnú ovplyvňovať dejinné udalosti! Táto sila nepotrebuje vaše rady, vaše názory, ani vaše predstavy o tom, kto a ako má zvíťaziť, pretože ona sama to vie najlepšie.

Dôležito sa hráte na detskom pieskovisku vlastných názorov, zatiaľ čo v blízkosti tohto pieskoviska stojí nevyužitá sila, s ktorou môžete meniť svet. Stačí k tomu iba dostatok pokory! Stačí iba uznať svoju ľudskú malosť a nechať sebou ničím neobmedzene prúdiť Svätú Silu vševládneho Hospodina.

Ach, vy slepí a hluchí, vašu vlastnú vnútornú podporu niečoho staviate vyššie, ako výsadu smieť sebou nechať prúdiť podporu Moci Božej!Pohŕdate výsadou stať sa bojovníkmi Svetla, ktorí nechávajú sebou voľne prúdiť Svetlo do zóny vojny, pretože vedia, že zvíťaziť môže len ten, kto má podporu Svetla a kto je jeho podpory hoden.

Sláva Bohu na výsostiach! Sláva jeho Moci a jeho neprekonateľnej Sile, ktorá môže prúdiť malými pozemskými ľuďmi, aby zjednala nápravu vecí ľudských a viedla ich k Svetlu a k Spravodlivosti. Táto sila je tu na to, aby sme ňou víťazili! V skutočnosti však nie my, ale Svetlo samotné, ktorému dáme možnosť voľne prúdiť skrze nás a smerujeme ho tam, kde je to na zemi najpotrebnejšie a kde sa uhniezdilo najväčšie temno v podobe vojny.

Vy maloverní! Sila Svetla vševládneho Hospodina, ktorá dnes, v dobe Veľkej očisty vo zvýšenej miere obklopuje našu zem, čaká iba na to, aby bola nami využitá. Aby tak, ako za dávnych biblických čias, mohla prostredníctvom nás stáť po boku tých, ktorí sú toho hodní. Ak však vôbec je niekto toho hoden. Aj s touto alternatívou je treba počítať.

Túto silu nemožno vtesnať do nášho chcenia a do našej vlastnej predstavy o tom, kto má zvíťaziť, pretože tým by sme radikálne obmedzili jej účinky. Túto silu treba nechať sebou prúdiť voľne a neobmedzene, pretože ona sama najlepšie vie, koho má, alebo nemá podporiť.

Vy maloverní! Spochybňujete možnosť strhujúceho a víťazného pôsobenia sily Svetla, pretože nemáte dôveru v Pána. A preto si myslíte, že vaša podpora niečoho, alebo niekoho je silnejšia a efektívnejšia. Aké smiešne, úbohé a malicherné je všetko vaše ľudské rozumovanie v tvárou v tvár Svätej Sile, ktorá vie sama najlepšie, ako má zasahovať, kde má zasahovať a koho má podporiť. Len jej treba dať k tomu vnútorne príležitosť. Len treba dôverovať Bohu a nechať sebou voľne prúdiť jeho Svetlo tam, kde treba.

Myslíte si, že je to všetko len výmysel? Že to nemá nijakú oporu v zákonoch stvorenia?

Aby bolo pochopené, ako všetky vyššie zmienené veci vo stvorení presne fungujú, pripájam toto vysvetlenie:

Každé ľudské chcenie sa v obrovskom stvorení okamžite spája s rovnorodým druhom žiarenia, ktoré začne prúdiť naspäť k človeku v splnení jeho chcenia. Môžeme si priať a chcieť to najnižšie a najúbohejšie, alebo to najvyššie a najvznešenejšie. Čo chceme, to k nám vo forme žiarenia začne okamžite prúdiť a naplňovať zmysel a podstatu nášho chcenia.

Toto poznanie, tento dej a túto zákonitosť môžeme využiť vo vzťahu k prebiehajúcej vojne tak, že budeme chcieť Svetlo, spravodlivosť a mier. A to, čo vážne a precítene chceme, sa stane! Svetlo, Spravodlivosť a Mier k nám začnú prúdiť, pretože sme to vážne chceli, a skrze nás ďalej do vojnového konfliktu, aby doň vnášali Svetlo, naplnenie Spravodlivosti a smerovanie k mieru.

Takto prosto a jednoducho to funguje. Stačí len vážne chcieť. Žiarenie začne prúdiť a veci sa začnú diať. Je to možnosť a zákonitosť, ktorá tu je, a ktorá môže a má byť nami správne využitá k prospechu blížnych. Ak vážne chceme, stane sa! Ak o tom ale pochybujeme a nechceme, nestane sa! Vždy sa udeje len to, čo si prajeme. Ak preto chceme do zóny vojny smerovať Pánovo Svetlo a jeho Spravodlivosť, v úrovni jemnejších žiarení sa tak začne okamžite diať, a to čo chceme, si začne pomaly raziť cestu aj k fyzickému a reálnemu naplneniu nášho chcenia. Toto nie je chiméra, ani blúznenie. Toto je zákonité dianie, prebiehajúce vo stvorení.

Vševládny Hospodin volá ľudí k boju za šírenie Svetla, Spravodlivosti a Mieru! Vyžarovanie Božej Spravodlivosti má byť chcením ľudí vnútorne smerované tam, kde je potrebné nastolenie spravodlivosti. Vyžarovanie Pánovho Svetla má byť ľuďmi vnútorne smerované tam, kde je temno, aby nad ním Svetlo zvíťazilo. Vyžarovanie Pánovho Mieru má byť ľuďmi vnútorne smerované tam, kde je vojna. Bojovníci Svetla budú môcť týmto spôsobom, prostredníctvom kópií našich myšlienok a meča nášho chcenia ničiť temno, ale zároveň podporovať a ochraňovať to, čo si zaslúži podporu Svetla. Budú môcť ničiť nespravodlivosť, ale zároveň podporovať to, čo je spravodlivé. Budú môcť ničiť to, čo si želá vojnu a podporovať to, čo chce mier.

Mnohí ľudia vo svojom nepochopení však vnímajú tieto veci ako výzvu k fyzickej nečinnosti a ako spoliehanie sa na to, že my na zemi nemusíme nič robiť, pretože za nás všetko vykoná Svetlo. Z tohto dôvodu je potrebné ešte nasledovné vysvetlenie:

Stvoriteľ nerobí na zemi nič úplne sám. Stvoriteľ nás chce mať za partnerov. Chce s nami spolupracovať. Chce sa prejavovať našim prostredníctvom. Stvoriteľ nám daroval zem a všetko na nej si musíme vybudovať my sami. On za nás nič fyzicky nevykoná.

Preto bolo potrebných oných 300 Izraelských bojovníkov. Preto museli Rusi aj napriek podpore Svetla vynaložiť obrovské úsilie, aby zvíťazili nad nemeckým fašizmom. Len ľudia samotní môžu na zemi víťaziť, bojovať, alebo budovať. Môžu tak však činiť dvomi spôsobmi. S podporou Svetla, alebo bez nej. S podporou Moci Božej, alebo bez nej.

Ľudia si však doteraz mysleli, že môžu dokázať všetko sami, bez podpory Svetla. Že oni sami to vedia lepšie. Až sme dnes dospeli ku koncu cesty pýchy vlastného rozumu a dôležitosti vlastných názorov. A práve preto nastáva čas veľkého precitnutia a vedomého využitia sily Svetla, ktorá podporí to svetlé, pravé a spravodlivé, ale zároveň dotlačí k zrúteniu to temné, zlé, falošné a nečisté. Preto pracujme, budujme a víťazme! Ale jedine s podporou Svetla! To je pravá cesta!

Dostal som napríklad otázku, či mali prví kresťania oprávnenie brániť sa a unikať pred smrťou, alebo sa mali radšej nechať bez odporu pochytať, pozabíjať v arénach a zožrať levmi. To by sme potom ale dnes žiadne kresťanstvo nemali.

Moja odpoveď je takáto:

Keby som bol medzi prvými kresťanmi, chránil by som svoj život a usiloval by som sa uniknúť rímskemu teroru. Fyzicky by som urobil všetko, čo sa len dá, aby som ochránil seba, svoju rodinu i svojich bratov kresťanov.

Keby som bol ale v tom čase niekde v Amerike, a dozvedel by som sa o tom, čo sa deje s kresťanmi v starovekom Ríme, posielal by som im podporu Svetla.

Každý z nás je samotným osudom a okolnosťami stavaný do situácií, kedy musí a má jednať fyzicky a reálne. Alebo potom prídu situácie, kedy má jednať duchovne, prostredníctvom vnútornej podpory.

Rozlišovať to musí každý sám. V tom spočíva životná múdrosť, na základe ktorej musíme my sami rozpoznať, kedy treba jednať fyzicky a kedy treba jednať duchovne, pričom nie je správne jedno nahrádzať druhým. Nutnosť fyzického jednania nie je možné nikdy nahradiť jednaním vnútorným a duchovným. A naopak, jednanie vnútorné a duchovné nie je možné nahradiť jednaním fyzickým.

Čo môžeme urobiť my ako ľudia fyzicky, reálne a materiálne pre ukončenie vojny, to musíme urobiť my. Ale čo nemôžeme urobiť, pretože to nie je v našich silách, môže urobiť Svetlo, ktoré necháme sebou prúdiť. Dráhami našich myšlienok, ktoré namierime smerom k temnu, reprezentovanému vojnou, bude prúdiť nedostižná sila bojovníkov Svetla, ktorá začne konať nápravu a viesť všetko k Svetlu.

Ľudská pýcha a snaha vedieť všetko lepšie to však nechce pochopiť. Nechce to využiť a dehonestuje to. A predsa je to tak prosté a až detsky ľahké. Stačí, ak si vo vedomí všetkých zmienených skutočností vždy v súvislosti s vojnou pomyslíme na víťazstvo Svetla a víťazstvo princípu Spravodlivosti. Sila sa aktivuje, začne prúdiť voľne skrze nás a posúvať veci aj čisto fyzicky a materiálne smerom k spravodlivosti a mieru.

Čo vážne chceš človeče, to sa ti stane! Čo ale nechceš, alebo o tom pochybuješ, nestane sa! Tak fungujú zákony stvorenia!

Kto môžeš pochopiť, pochop! A kto pochopíš, jednaj!

Komentáre

Mária napísal(a)…
Ktovie, odkiaľ všetci tí autori na Internete v posledných troch desaťročiach berú "manu" pre svoje články, pardón, nebeské posolstvá...

Môžeme len poznamenať jednu vec: ak si tzv. hľadajúci pravdy myslí, že Boh je vždy spravodlivý, že Boh stojí vždy na strane úprimných ľudí, že ich vždy podporuje a ochraňuje tak ešte nie je pripravený na žiadne vyššie pravdy.