Citové naladenie na veľkú udalosť vo stvorení


Skúsme svojim duchom skrze cit a citové prežívanie uchopiť tieto slová, a prostredníctvom nich pojmy a dianie, ktoré sa za nimi skrýva. Skúsme sa citovo naladiť na obraz nádoby Grálu, ktorá sa nachádza v hrade Grálu na vrchole stvorenia.

Do nádoby Grálu prúdi zhora Božia sila, napĺňa ju a preteká z nej do celého stvorenia, aby mohlo ďalej jestvovať. V tejto sile je Pánova Láska, je v nej jeho Spravodlivosť i Čistota. V tejto sile je prítomný Kristus, Duch Svätý a pôsobí skrze ňu i samotný Boh Otec.

Snažme sa v pokore a v čistote srdca citovo otvoriť sile Svetla, ktorá bude prúdiť do celého stvorenia 30. mája. Sila Pána sa bude vznášať dolu z nádoby Grálu, pripravená vstúpiť do vnútra každého človeka.

Snažme sa polepšiť, očistiť a znovu zrodiť v duchu, aby sila Pána mohla do nás vstúpiť a naplniť náš život Svetlom a jasavým šťastím. Aby potom Svetlo a šťastie, ktorého budeme plní, mohlo skrze nás prúdiť ďalej do nášho okolia i do celého sveta.

V tento deň, kedy budú otvorené všetky nebesá, si môžeme priať niečo, čo chceme, aby sa nám splnilo. Prajme si to najvyššie a najvznešenejšie! Prajme si schopnosť jasne vnímať Vôľu Stvoriteľa a radostne tvoriť, žiť a pôsobiť v súlade s ňou. Potom sa nám všetky naše ostatné priania vyplnia samé od seba. Ba dostaneme ešte oveľa viac, ako sme si vôbec niekedy odvažovali priať. 

Komentáre