Najvnútornejšie chcenie človeka je nedocenený základ všetkého


Schopnosťou chcieť sa prejavuje naša najvnútornejšia podstata. Keď náš duch, čiže naša najvnútornejšia podstata niečo chce, vždy sa to prejavuje ako žiarenie. Žiarenie pôsobí dvomi smermi. Zvnútra, z nášho ducha smerom von do stvorenia. A zo stvorenia smerom k nám a k našej osobnosti, pretože si tým k sebe okamžite magneticky priťahujeme rovnorodé žiarenia.

Ako zákonitá odpoveď zo stvorenia teda prichádza ku nám naspäť rovnorodé žiarenie, a to buď zlé, alebo dobré. Presne podľa toho, akým spôsobom je nastavené najvnútornejšie chcenie človeka.

Rozhodujúce je základné chcenie ducha, ktoré sa môže odvíjať dvomi smermi. Buď k Svetlu, k dobru a k čistote, alebo preč od Svetla, k nízkemu, zlému a nečistému.

Žiarenia, vracajúce sa ku nám naspäť zo stvorenia, ako reakcia na žiarenie nášho chcenia, k nám prinášajú zodpovedajúce dôsledky. Chcenie dobrého, čistého a svetlého k nám priťahuje žiarenia harmonické a tvorivé. Chcenie zlého, nízkeho, nečistého a od Svetla odvráteného nám prináša nezhody, rozpory, zlo a nakoniec zničenie.

Toto všetko máme vo svojich rukách a riadime to ovládajúcou pákou nášho chcenia. Žiaľ, u väčšiny ľudí sa to deje nevedomky. Väčšina ľudí žije úplne nevedomý život bez toho, aby pákou svojho chcenia vedome riadili smerovanie svojej osobnosti správnym spôsobom. Aby ju riadili smerom k dobru, k Svetlu a k Stvoriteľovi.

Chcenie väčšiny ľudí je nastavené len na všedné a nízke ciele, čím vytvárajú nízky druh vyžarovania vlastnej osobnosti, prostredníctvom ktorého si k sebe magneticky priťahujú iba nízke žiarenia zo stvorenia. To samozrejme zodpovedajúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu ich života.

Všetko to negatívne, čo na základe toho musia ľudia prežívať, je len zákonitou odozvou charakteru ich vlastného chcenia. Je to spravodlivou odpoveďou na vyžarovanie ich chcenia do stvorenia.

Aby sa mohol život jednotlivca, spoločnosti i celého sveta zmeniť k lepšiemu, musí sa nevyhnutne zmeniť k lepšiemu charakter nášho chcenia. A to tak, že v sebe vzbudíme čisté a radostné chcenie dobrého a Svetlého. Cesta k svetlému osudu každého z nás vedie jedine cez oživenie vlastného vyžarovania prostredníctvom chcenia dobrého a čistého. Ak v sebe prebudíme túžbu po Bohu a po naplňovaní svetlých ideálov, naša túžba sa stane žiarením, pôsobiacim do stvorenia, ktoré nám naspäť zo stvorenia prinesie žiarenie dobra a Svetla.

Ak človek dokáže v sebe prebudiť chcenie radostnejšieho a čistejšieho druhu, aj keď je v mnohých veciach svojim chcením zameraný na hmotné, môžu k nemu skrze jeho svetlejšie vyžarovanie prúdiť vyššie a svetlejšie žiarenia zo stvorenia.

Pravá cesta človeka stvorením spočíva v zachvievaní sa v radosti a v nadšení pre zmysluplné a svetlé tvorenie, prinášajúce úžitok blížnym. Naša pravá cesta spočíva v prebudení chcenia vysokého duchovného druhu - chcenia po blízkosti Božej a po naplňovaní jeho Vôle. Pravá cesta človeka stvorením je cestou čistého a radostného chcenia dobrého. Toho, kto to dosiahol, alebo sa k tomu výrazne blíži, je možné ľahko spoznať podľa žiarivého, detského lesku v jeho očiach.

Na základe takéhoto správneho snaženia budeme zo stvorenia obdarovaní žiarením duchovného druhu, ktoré prestúpi celú našu osobnosť a ešte viac nás posilní a povzbudí v našom chcení dobrého, čistého a svetlého. A táto výmena žiarení nás vynesie vysoko k Svetlu a k Stvoriteľovi, čo povznesie nie len našu osobnosť, ale i naše okolie i celý svet.

Povznesie to celú našu planétu, ktorá vinou ľudí a ich nízkeho a nedobrého chcenia klesla oveľa nižšie a stala sa oveľa hutnejšou a materiálnejšou. Preto sa stal duchovný život na nej omnoho ťažší. To všetko, spolu so strácajúcou sa prirodzenosťou a detskosťou, znemožňuje ľudskému duchu slobodne a voľne sa prejavovať v hmotnom svete. Preto v mnohých, v ktorých drieme chcenie dobrého, sa ich dobré chcenie hmotne prejavuje len veľmi namáhavo, oneskorenie, alebo vôbec.

Ale toto všetko sa dá zmeniť tým, že v sebe vzbudíme čisté a radostné chcene dobrého, a toto chcenie v nás zostane trvalo živé. Tým pomôžeme sebe, svojmu okoliu i celej našej planéte, aby sa stala opäť duchovne živšou, éterickejšou, svetlejšou, krajšou a lepšou.

Komentáre