Útoky zla z myšlienkového sveta! Majme sa na pozore!


Blíži sa koniec ľudského sveta v tej podobe, akú sme poznali po tisícročia. Že to raz príde, bolo predpovedané už dávnymi prorokmi. Napriek celým stáročiam času na to, aby sme sa pripravili, kráčajú ľudia v ústrety tomuto zlomovému dianiu úplne nepripravení. Kvôli všeobecnej trestuhodnej nepripravenosti smerujeme k veľkým prírodným a spoločenským otrasom, ktoré už nadchádzajú a sú viditeľné. Pre každého z nás je preto životne dôležité poznať, čo sa to vlastne deje, prečo sa to deje a ako v tomto dianí obstáť.

Spomínaná, už prebiehajúca zásadná zmena všetkého, čo sme doposiaľ poznali, je spôsobená tlakom Božieho Svetla, prichádzajúceho k našej zemi, aby na nej urobilo poriadok. Príchod Svetla však tlačí k zemi, k ľuďom a na ľudí všetko zlo, ktoré vytvárali počas tisícročí. Návratom ovocia nášho chcenia späť k jeho pôvodcovi sa totiž prejavuje základný zákon Spravodlivosti Pána – zákon zvratného pôsobenia!

Na ľudí sa preto pod zvýšeným tlakom Svetla vrhá to, čo bolo nimi zasiate. Ale pretože v myšlienkovom svete, ale i navonok v spoločenskom dianí zasievali hlavne to zlé a pokrivené, narastá a znásobuje sa hlavne to zlé. Ľudia začínajú byť vnútorne i navonok vystavení enormnému náporu zla, ktoré sme všetci spolu vytvárali počas tisícročí.

V spoločnosti sa to prejavuje vzostupom nespravodlivosti, lži, nenávisti, pretvárky, bezohľadnosti, rozdelenia a nemravnosti. A bude sa to ešte viacej stupňovať, pretože ľudia budú pod zvýšeným tlakom prichádzajúcej Spravodlivosti Pána donútení vypiť vlastný kalich horkosti až do dna. Všetko sa dostane až na hranu. Dôjde k veľkým otrasom doterajšieho krehkého zmieru medzi ľuďmi a ich snáh vzájomne sa dohodnúť a vyjsť si v ústrety.

Z myšlienkových mrakov, vytváraných z poživačnosti, zlomyseľnosti, nízkosti, nečistoty a zločinného zmýšľania začínajú útočiť tieto formy na každého, kto nie je dostatočne čistý a v koho vnútornej nečistote sa môžu zachytiť. Útočiace myšlienkové zlo sa snaží ľudí ovplyvňovať k rozhorčeniu, zlobe a nenávisti. Snaží sa ich rozdeliť a nenávistne postaviť proti sebe v odhodlaní vzájomne sa zničiť.

Dôjde k tomu, že mnohí pod narastajúcim tlakom útočiacich foriem myšlienkového zla stratia vieru v dobro a prepadnú absolútnemu zúfalstvu. V týchto jedincoch bola totiž viera v dobro postavená len na ľudskom myšlienkovom humanizme, ktorého hodnoty budú otrasené. Pri otrasoch všetkých hodnôt ľudského dobra budú môcť obstáť iba tí, ktorých dobrota vyviera z najhlbšieho vnútra ich osobnosti. Nie iba z rozumu, ale z ich citu, srdca a viery v Boha.

Len toto dokáže odolať náporu zla, útočiaceho z myšlienkového sveta. Všeobecne rozšírená duchovná vlažnosť to nedokáže, pretože temno strhne každého, kto nie je vnútorne pevne ukotvený v čistote, vo Svetle a v dobrote srdca. Bez rozvíjania duchovného poznania o zmysle nášho života a bez rozvíjania citovej vrúcnosti voči Stvoriteľovi, ktorého Vôľu sa usilujeme poznávať a dodržiavať, budú všetci vydaní úplne bez ochrany útokom zla z myšlienkového sveta, ktoré v nich budú vyvolávať pocit nespravodlivosti, útočnosť, nenávisť a vnútorný nepokoj.

Tlak tohto mohutného diania donúti každého ukázať, čo v ňom skutočne je. Či stojí pevne v chcení dobrého, čistého a Svetlého, alebo bol a je v tomto smere vlažný.

U ľudí duchovne vlažných a zlých, v ktorých vnútri sa môžu zachytiť útoky myšlienkového zla, zovrie pod vplyvom temna zloba a zúfalstvo zo straty spôsobu života, aký viedli doposiaľ. Stanú sa nástrojmi temna, ktoré obrátia svoju nenávisť voči prichádzajúcemu Svetlu Najvyššieho, prinášajúcemu duchovné obrodenie. Budú útočiť na všetko, čo je svetlejšie a čistejšie. Ich narastajúca zloba bude chcieť zničiť všetko, čo je zdravšie a prirodzenejšie. Temno na zemi sa bude stávať čoraz suverénnejším v domnienke, že nakoniec úplne zvíťazí a podrobí si celý svet. Preto temnota, v presvedčení o svojom víťazstve, vystupňuje na maximum myšlienkové zlo a jeho útoky na ľudí.

Ale Svetlo Pána prichádza čoraz bližšie k zemi, aby vybojovalo víťazný boj. Prvým znamením jeho príchodu je to, že všetkým sú jasne odhalené hlavné príčiny zla, ktorými sú duchovná vlažnosť a vyzdvihovanie rozumu nad cit a svedomie. Svetlo Pána prichádza a spolu s ním prichádzajú zástupy svetlých bojovníkov, aby konečne zlomili doterajšiu moc temna a aby ju rozdrvili na prach. Vo svojom nezadržateľnom postupe ničia zlo všade tam, kde sú ľudia vnútorne ukotvení v čistote, dobrote srdca a v Pánovi. Ich levia sila a odvaha prekonáva každý odpor temna a smeruje k jednoznačnému víťazstvu.

Rovnaká levia odvaha nech sa preto rozhorí i v srdciach ľudí dnešnej doby, aby v nadchádzajúcom besnení temna na zemi nestratili ani na chvíľu odhodlanie žiť čistý, dobrý a Bohu milý život. Aby nestratili odhodlanie k čistému životu v súlade s Vôľou Najvyššieho. Jedine takáto vernosť Svetlu môže zaručiť ľudskému duchu ochranu vyššej Moci v ťažkej dobe, ktorá prichádza.

Naplňme preto svoje vnútro jasavým vedomím neotrasiteľnosti víťazstva Svetla a snahou o čo najčistejšie jednanie podľa svojho svedomia v každej chvíli. Nedajme sa vnútorne vykoľajiť súčasnými, ani budúcimi otrasmi spoločenského diania, ale zachovajme vo svojom vnútri pokoj. Udržujme si vo svojom vnútri pokojné spojenie so Svetlom tým, že budeme skrze vrúcnosť citu povznášať svojho ducha nad hmotnosť, do blízkosti Stvoriteľa, aby sme mohli načerpať prílev vnútornej sily.

Čas dozrel a už nie je možné váhať! Už je pred každým z nás len buď, alebo! Buď sa v chcení čistoty a dobra primkneme k Svetlu a obdržíme svetlé pomoci, aby sme mohli zvládnuť to ťažké, čo prichádza, alebo zostaneme duchovne ľahostajní, a tým vydaní napospas všetkým útokom z myšlienkového sveta, ktoré nás vnútorne vyburcujú k zlobe a nenávisti, alebo nás privedú k duševnej rozorvanosti a beznádeji.

Kto sa rozhodne pre Svetlo, bojovníci Svetla budú stáť po jeho boku a budú mu všemožne pomáhať. Všetci ostatní budú vnútorne rozorvaní prostredníctvom postupného zlyhávania iba k zemi pripútaného rozumového snaženia, ktorému chýbal cit.

Záchrana a východisko zo súčasnej situácie je však jednoduché! Spočíva vo vnútornom naladení sa na čisté, dobré chcenie, prejavované voči všetkým spolu blížnym a voči všetkým tvorom v prírode. Komu na sebe záleží, nech sa chopí tohto záchranného lana a nech vykročí po tejto ceste k lepšej a krajšej budúcnosti. Svojej vlastnej i celého sveta.

Komentáre