Príspevky

Láska je cestou

O životnej nevyhnutnosti poznania podstaty seba samého

Jak dále?

Nič duchovne zásadnejšie ste o vojne ešte nečítali

Volanie k Slovenskému národu i k Českým bratom v duchu

Môžeme dostať všetko, o čo Stvoriteľa prosíme, ale…

Obhájení čistoty a cti

Novodobý hon na čarodejnice! Priebeh a poučenie

Nebuďme otvorenou ranou organizmu stvorenia!