Príspevky

Omyl pri Otčenáši! Nejde o modlitbu, ale o návod k činu!

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

Volání Světla zní Stvořením!

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj?

Poznanie vyšších svetov nad nami a spájanie sa s nimi

Politika, zákony Stvoriteľa a očista zeme!

Zdvihnite hlavy hore! Svetlo Božie prichádza!

Kresťanská dogma o zmiernej obeti Krista je nesprávna!

Užitočné rady na cestu záhrobím i súčasnosťou

Genéza fašizmu, USA, Ukrajina a Posolstvo z najvyšších Výšin

Tvorové, katastrofálně ochuzení rozumem! Vzpamatujme se!