Príspevky

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj?

Poznanie vyšších svetov nad nami a spájanie sa s nimi

Politika, zákony Stvoriteľa a očista zeme!