Príspevky

Len hore, alebo dolu!

Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním

Stotisíc krát stotisíc sĺnk!

Môžeme všetko, ale...