Príspevky

Hanbím sa, že som slúžil pre zločineckú organizáciu (NATO)

Aká je vševedúcnosť Božia?

Prečo nás viac priťahuje zlo?

Bez obalu o tom, čo sa deje …

Chcete mať ľahkú smrť?