Príspevky

Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu

O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

Veľké svetové dianie končí posledným súdom!

Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku