Príspevky

Človek a Zem! Účastníci nezmieriteľného zápasu dobra so zlom

O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresťanstva

Ľudia! Odkiaľ pochádzajú a prečo prišli na svet?

Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?