Príspevky

Judáš je nevinný!

Čo sa s nami deje po smrti?

Hmota! Známa i neznáma!

So smrťou Krista je to inak!