Príspevky

Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!

Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?

O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich

Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!