Príspevky

Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

Nepoznané tajomstvo pravej podstaty Stvoriteľa

Nie! Nie sme toľkokrát ľuďmi, koľko rečí ovládame!

Pochody čertov! Netušené súvislosti zdanlivo nevinnej zábavy