Príspevky

Kresťania! Bratia! K poslednému súdu nevstanete telesne zmŕtvych!

LGBTI agenda z duchovného hľadiska

Choromyseľnosť rozumu nemá hraníc! Katastrofická vízia!

Zásadný omyl kresťanskej symboliky