Príspevky

Omyl pri Otčenáši! Nejde o modlitbu, ale o návod k činu!

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

Volání Světla zní Stvořením!