Príspevky

Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Radosť a bolesť – dve cesty nahor