Príspevky

Nepodléhejme strachu a panice! Upněme se ke světlým hodnotám!

Náboženský rasismus

Ako správne čeliť chorobám a prírodným katastrofám?

Úcta! Něco, co se ztrácí a čeho je tak potřeba

Veľká očista prichádza! Čo nás čaká a neminie?

Zostaňme ľuďmi! Vždy a v každej situácii!