Príspevky

Obhajoba kresťanstva

Čo zastaví úpadok?

Prečo vládne svetu útlak a neprávo

Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?

Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí