Príspevky

Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!

Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

Človeče, bez Pána nie si ničím!

Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!

Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?

O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich