Príspevky

O mužovi jediacom párky. Poučné!

O vnútornom stave ľudstva

Pozor! Nemravnosť na internete!

Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup