Príspevky

Hranice mezi svobodou a otroctvím

O prítomnosti, ktorá je minulosťou a o budúcnosti, ktorá sa stáva prítomnosťou

Ne duchařina, ale pravý duchovní vzestup!

Výnimočnosť súčasného života na zemi

Naslouchejme tichému volání! Jde se o všechno!

Čo musí nevyhnutne vedieť každý tvor vo stvorení? A prečo to musí vedieť?

Svetlo Ducha a vražedná slepota rozumového materializmu

O náraze všestranne upadajúceho ľudstva na múr Svetla