Príspevky

Tu a teraz! To má najväčšiu cenu! Nič iné neexistuje!

Nedobrá kvalita světa lidských myšlenkových forem se hmatatelně projeví

Smrtiace zovretie v pazúroch nedôvery

Nepoznané duchovní důsledky přijímání darů

O žiarení univerza a o ľudskej schopnosti ovládať hmotu

Žena a čistota!

Dar víťazstva! Tu je! Berme a víťazme!

Zdraví za každou cenu?

Prienik k tajomstvu základného žiarenia univerza