Príspevky

Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!

Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

Človeče, bez Pána nie si ničím!