Príspevky

Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Nijaký zapadákov neexistuje!

Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!