Príspevky

Zásadné vyjadrenie ku katastrofe v Japonsku

Vážne slová o poslednom súde

Primitivizmus materializmu ženie svet do záhuby!