Príspevky

O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo!

Nešťastie s názvom ezoterika!

Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve

Čo je dobro a čo zlo? Ale naozaj objektívne!