Príspevky

Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?

Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)

O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach

Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!

Čujte hlas Matky prírody, vy nehodné deti ľudské!