Príspevky

V paprscích duchovní čistoty

Ľudstvo musí prežiť skúsenosť bezdomovca

Na rovinu o tom, jak to dnes se Zemí bídně vypadá

Správcovia cností žalujú ľudstvo!

Záchrana v hodině nouze

Rozum nás klame! Vidí všade nepriateľov!

Naivná nostalgia za starými časmi, ktoré sa už nevrátia

Konšpirátori.sk