Príspevky

O budúcnosti Zeme a o tom, ako jej byť hoden

Čerpajme silu k vzostupu z prežitia reality Ducha

Lavína odplaty prírodného sveta na spadnutie!

O síle slova a její důsledcích

Slzy bolesti nad masami, idúcimi do zatratenia

Čas sklizně - čas soudu - čas očisty

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach