Príspevky

Viera už nestačí! Treba presvedčenie!

Štandardný kresťanský pohľad na pandémiu nezodpovedá realite!

Koronavírus! Je skutočne začiatkom konca?

Doba súdu a v nej veľké Posolstvo Ducha Pravdy!

Dar slobodnej vôle mnohých zničí!