Príspevky

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

Spamätajme sa! Odpočítavanie už možno začalo!

Keď nám zomrie niekto veľmi blízky

Pozor! Duchovné zákonitosti platia aj v politike!

Nejdůležitější věc v životě je mít duchovní spojení

O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha

Všetkým! Všetkým! Všetkým! Bude podviazaný rozum! Pripravme sa!