Príspevky

Hledejte Království nebeské!

Duchovná lenivosť degraduje obyvateľstvo

O strážnych anjeloch a o vražednosti duchovnej nevedomosti

Porovnávanie, ako zákerne rozumová pasca temna

Pozor! Úder Svetla zničí všetky naše priania!