Príspevky

Vieme my, čo je to vlastne dobro?

Blud multikulturálnej spoločnosti!

Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!

Hanba súčasnej literatúry

Ľudstvo a cit